Prisustvo tkiva sluzokože materice u materičnom mišiću ili miometriumu na dubini većoj od 2,5mm od endo-metriometralne granice je definicija posebnog entiteta koji označavamo kao adenomioza.

Incidenca 1% do 10-60% – Nakon izvršene histerektomije nalazi su uglavnom uredni. Veliki procenat ostane nedijagnostikovan ili neprepoznat pre histerektomije.

Adenomiozu karakteriše prirustvo fokusa endometrijalnih žlezdi u miometriumu i tada se naziva fokalna adenomioza. Ukoliko promene zahvate čitav miometrium tada govorimo od difuznoj, globularnoj adenomiozi. Treća forma je fokalna adenomioza superficijalnog miometriuma.

Efekti adenomioze

Za razliku od sinhornizovane i svrsishodne kontraktilnosti miometriuma koji omogućuje limitirano krvavljenje tokom mensesa bez ugrušaka krvi i bez izrazito jakih bolova, te njegovu važnu aktivnost u mehanizmu začeća, održavanja trudnoće kada je potpuno miran, pacifiziran do važne aktivnosti u toku porođaja kada predstavlja izvor porođajne sile koja omogućava rađanje ploda i zaustavljanje krvarenja nakon porođaja, adenomioza dovodi do parcijalnog ili globalnog narušavanja aktivnosti miometriuma i ne samo što ne prati kontrakcije normalnog miometriuma već, za razliku od mioma, pokazuje paradoksalnu kontraktilnu aktivnost.
Medijatori zapaljenja – tzv pad ili gubitak endometrijalne receptivnosti.

Kada je u pitanju adenomioza, pored izrazito bolnih menstrualnih krvavljenja ista su i jako obilna i praćena pojavom sekundarne anemije. Infetilitet i ovde može biti jedini simptom. Ipak najčešće kombinovan sa promenom kvaliteta mesntrualnog krvavljenja.

Dijagnoza:

  • Anamneza
  • Klinički pregled
  • Detaljan ultrazvučni pregled
  • Dijagnostička histeroskopija – kada su lezije blizu materične šupljine
  • MRI

Hirurška terapija

Kada je u pitanju adenomioza, tu se planira uklanjanje materičnog adenomioma tj. resekcija zida materice sa adenomiozom uz posebnu tehniku rekonstrukcije zida materice. Ukoliko su lezije manje, bliske materičnoj šupljini u vidu manjih cističnih adenomioma, dolazi u obzir i ultrazvučno vođena videohisteroskopska resekcija adenimioma.

Ukoliko je adenomioza manifestna kod žene koja je završila sa reprodukcijom, terapija izbora je histerektomija. Histerektomija kod žene sa endometriozom i adenomiozom u permenopauzi mora biti kombinovana i sa uklanjanjem ekstragenitalne endometrioze – nodusa rektuma ili mokraćne bešike ili sa drugih ranije opisanih lokaliteta, kako bi se osiguralo da se simptomi bolesti ne vrate i nakon izvedene histerektomije.

Kontakt

Za sve informacije o adenomiozi i drugim ginekološkim pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.