Aleksandar Krstić je po osnovnoj struci diplomirani molekularni biolog i fiziolog. Diplomirao je 2006. godine pri Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kliničkom embriologijom se bavi od 2007. godine, a tokom 2007. i 2008. godine dvokratno boravi u Mariboru, gde uči osnovne embriološke tehnike i procedure.

Na osnovu stečenog iskustva u inostranstvu je prvi u Srbiji otpočeo savremene tehnike zamrzavanja embriona. Svoja znanja i iskustvo je 2012. overio diplomom evropskog udruženja embriologa, čime je zvanično postao klinički embriolog, dok je 2016. godine pri istom udruženju zvanično stekao priznanje embriologa seniora.

Prvi je u Srbiji uveo moderne tehnike za odabiranje spermatozoida, i rezultate prezentovao na domaćim kongresima. Posebno ističe da je u svojoj karijeri preneo svoja iskustva novim kadrovima, koji danas rade u vodećim klinikama u Srbiji, kao i referentnim laboratorijama u Evropi.

Trenutno je u statusu PhD kandidata pri Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, oblast interesovanja Biologija ćelija i tkiva.