Na dan aspiracije jajnih ćelija, partner daje uzorak sperme uz prethodnu apstinenciju od 2-5 dana. Potom sledi analiza ejakulata koja podrazumeva makroskopski i mikroskopski pregled.

Nakon perioda likvefakcije koji u proseku traje trideset minuta, i određivanja volumena i viskoznosti, uzorak se mikroskopski analizira u Maklerovoj komori. Parametri koji se utvrđuju su koncentracije spermatozoida, njihova pokretljivost, kao i izgled (morfologija).

Na osnovu kriterijuma koje propisuje World Health Organisation (WHO) za navedene parametre, postavlja se odgovarajuća dijagnoza koja nam pomaže pri odabiru metode za oplodnju u laboratoriji.

Uzorak ejakulata se obrađuje po gradijentu gustine, gde nam je cilj izdvajanje progresivnih, zrelih i morfološki ispravnih spermatozoida koji će se koristiti za oplodnju.

Pročitajte još:

Kontakt

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim aktivnostima koje pomažu začeću kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.