Važeći cenovnik od 16.12.2022. godine

Usluga Cena (RSD)
Ginekološki pregled 5.000,00
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom 10.500,00
Kontrole ginekoloških karcinoma 10.000,00
Ginekološki ultrazvuk 8.000,00
UZ pregled trudnice 7.000,00
Kolposkopija 8.000,00
Hlamidia test (bris grlića) 2.000,00
Thin Prep 3.500,00
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom, kolposkopijom i Papanikolau testom 15.500,00
Konsultacija sa pregledom za transplataciju materice 25.000,00
Ultrazvuk (hidrosonografija) materične duplje 12.000,00
Ispitivanje prohodnosti jajovoda 3D vaginalnim ultrazvukom 30.000,00
Stavljanje spirale (bez spirale) 7.000,00
Vađenje spirale 5.000,00
Estradiol 1.000,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 25.000,00
Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji 30.000,00
Konizacija grlića materice u lokalnoj anesteziji 50.000,00
Konizacija grlića materice u totalnoj anesteziji 70.000,00
Biopsija sluzokože materice (Pipelle) 10.000,00
Eksplorativna kiretaža 40.000,00
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji 40.000,00
Pato-histološka analiza 4.000,00
Kariotip iz periferne krvi 10.000,00
Ginekološki pregled trudnice 5.000,00
Ginekološki pregled trudnice sa ultrazvučnim pregledom 12.000,00
Ultrazvuk u trudnoći 8.000,00
Kardiotokografija (CTG) 5.000,00
Chlamidia test 2.000,00
Operacija Bartolinijeve žlezde 25.000,00
Histeroskopija sa biopsijom ili odstranjivanjem polipa u lokalnoj anesteziji 80.000,00
Histeroskopija sa biopsijom ili odstranjivanjem polipa u opštoj anesteziji 90.000,00
Histeroskopija – operacije mioma i resekcije sluzokože materice u opštoj anesteziji 140.000,00
Dijagnostička laparaskopija sa biopsijom ili ispitivanjem prohodnosti jajnika 200.000,00
Vaginalna histerektomija / odrstranjivanje materice 370.000,00
Laparoskopska histerektomija / odrstranjivanje materice 370.000,00
Abdominalna histerektomija / odrstranjivanje materice kroz otvoreni rez 380.000,00
Laparoskopske operacije cisti ja jajniku, operacije jajovoda, odstranjivanje jajnika i jajovoda. 370.000,00
Laparoskopska miomektomija / odstranjivanje mioma 390.000,00
Abdominalna miomektomija / odstranjivanje mioma kroz otvoreni rez 370.000,00
Operacije spada – prednja vaginalna plastika 220.000,00
Operacije spada – zadnja vaginalna plastika 220.000,00
Operacije spada – prednja i zadnja plastika sa eventualnom fiksacijom vagine/materice 300.000,00
Pato-histološka analiza (veća) 10.000,00
IVF/ICSI stimulisani ciklus sa ET 290.000,00
Uklanjanje kondiloma manja regija 30.000,00
Mikroplasma, Ureaplasma, Chlamidia 6.000,00
Poslovni sastanak 0,00
Konsultacija – druga 5.000,00
Spermogram 7.000,00
Internistički pregled 0,00
HPV tipizacija 10.000,00
Dabl test sa ultrazvukom 12.000,00
KKS 500,00
Uklanjanje kondiloma veća regija 40.000,00
CB Cervikalni bris 1.000,00
VB Vaginalni bris 1.000,00
GBS bris 1.500,00
DMP bris 1.200,00
Bolnički dan 30.000,00
Folikulometrija 6.000,00
IVF/ICSI spontani ciklus sa ET 190.000,00
Konsultacija za IVF 15.000,00
Zamrzavanje embriona 60.000,00
1 slamica (2 embriona maksimalno) 20.000,00
Embrotransfer odmrznutog embriona 70.000,00
Zamrzavanje tkiva jajnika laparoskopski 420.000,00
Mikro TESE biopsija testisa op.mikroskop 360.000,00
Spontani ciklus IVF/ICSI/TFF nije došlo do oplodnje 160.000,00
Spontani ciklus IVF/ICSI sa zamrzavanjem embriona 170.000,00
Spontani ciklus bez jajne ćelije 70.000,00
Inseminacije IUI 70.000,00
Aspiracija u spontanom ciklusu 70.000,00
Zamrzavanje jajnih ćelija (do 5 jajnih ćelija) 70.000,00
Slamica za froo (do 5 jajnih ćelija) 20.000,00
Aspiracija u stimulisanom ciklusu 120.000,00
Biopsija tkiva testisa 70.000,00
Puncija testisa 40.000,00
Zamrzavanje sperm. u med. svrhe (do 5 slamica) 70.000,00
Odmrzavanje tkiva testisa 30.000,00
Zamrzavanje spermatozoida za VTO 50.000,00
Odmrzavanje semena 30.000,00
Odmrzavanje jajnih ćelija 40.000,00
Analiza DNK frag+spermogram 20.000,00
Medikacija lok. injekcija, aplikacija leka 1.000,00
Punkcija ciste 25.000,00
Prenos embriona iz druge klinike 30.000,00
Stimulisani ciklus IVF/ICSI bez ET 270.000,00
Magnetna selekcija spermatozoida 40.000,00
Mycopl+Ureapl+Chlamid PCR 10.000,00
Ureaplasma PCR 4.000,00
Mycoplasma PCR 4.000,00
Chlamidia PCR 3.500,00
Citogenetika 16.000,00
NK ćelije endometrijuma 14.000,00
NK ćelije iz krvi 7.000,00
Produženi frizing embriona na 1 god. 25.000,00
Produženi frizing embriona na 3 god. 75.000,00
Produženi frizing reproduktivnog materijala na 3 god. 25.000,00
Inicijacija endometrijuma 35.000,00
VTO troškovi lekovi 0,00
Mala intervencija 0,00
Medicinske usluge 0,00
Kontrolni ultrazvuk 5.000,00
Biopsija vulve 25.000,00
Spermokultura 1.000,00
Operacija TEST 0,00
Obuka za terapiju 1,00
Davanje terapije 1,00
Uzimanje briseva 1,00
Vađenje krvi 1,00
Varified all chromosomes 100.000,00
Rezervacija za IVF 0,00
Zaključak lekara specijaliste 0,00
TEST VISE RESURSA 0,00
Operacija TEST 0,00
Delecija Y 14.000,00
Kariotip 10.000,00
Dilatacija grlića materice 37.000,00
STD PCR 10.000,00
Chlamadia trachom 1.500,00
Mycoplasma 1.500,00
Ureaplasma 1.500,00
Chlamydia Ureaplasma Micoplasma, CB 7.000,00
Plazma ćelije 5.000,00
HIV 1.700,00
HCV 1.700,00
HBsAG 1.700,00
VDRL 1.500,00
Uretralni bris 1.000,00
D Dimer 2.300,00
CRP 800,00
Laparoskopska operacija ciste 250.000,00
Salpingektomija obostrana 300.000,00
TSH 1.000,00
E2 1.000,00
FSH 1.000,00
LH 1.000,00
Prolaktin 1.000,00
Progesteron 1.000,00
Testosteron 1.000,00
AMH 3.200,00
BHCG 1.200,00
T3 1.000,00
FT3 1.000,00
FT4 1.000,00
TOP AT 1.400,00
Krvna grupa i Rh faktor 2.200,00
Laparoskopija kod donora sa ekstrakcijom tkiva jajnika 293.750
Laparoskopija kod recipienta sa mikrohirurškom transplatacijom 470.000,00
Chlamydia igm 1.600,00
Telefonska konsultacija 0,00
Pregleg anesteziologa 0,00
Konsultacija embriologa 0,00
Odstranjivanje jajnika 600.000,00

U sve usluge koje obuhvataju bolničke dane cena prvog dana je uračunata.

Cena svakog dodatnog bolničkog dana je 30.000,00 dinara.