Ginekologija

Usluga Cena (RSD)
Ginekološki pregled 5.000
Ginekološki pregled za ultrazvučnim pregledom 10.000
Kontrole ginekoloških karcinoma
(ginekološki pregled i ultrazvuk)
10.000
Ginekološki ultrazvuk 6.000
3D vaginalni ginekološki ultrazvuk 8.000
Kolposkopija 5.500
Uklanjanje kondiloma – veća regija 30.000
Uklanjanje kondiloma – manja regija 25.000
HPV virusi bris sa grlića materice 9.000
Hlamidia test PCR (bris grlića) 2.200
Mikoplasma, Ureoplasma PCR test (bris grlića) 3.000
Bris grlića (cervikalni bris) 500
Vaginalni bris 500
GBS 500
Papanicolau test (Thin prep metoda) 3.000
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom, kolposkopijom i Papanikolau testom 14.500
Ultrazvuk (hidrosonografija) materične duplje
(3D ultrazvuk sa ubrizgavanjem fiziološkog rastvora u materičnu duplju)
10.000
Ispitivanje prohodnosti jajovoda 3D vaginalnim ultrazvukom 30.000
Stavljanje spirale
*plus cena spirale
7.000
Vađenje spirale 5.000
Operacija Bartolinijeve žlezde
*cena u zavisnosti od metode i anestezije
25.000
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 25.000
Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji 30.000
Konizacija grlića materice u lokalnoj anesteziji 36.000
Konizacija grlića materice u opštoj anesteziji 42.000
Biopsija sluzokože materice (Pipelle) 10.000
Kiretaža materične duplje i grlića materice u opštoj anesteziji 40.000
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji 40.000
Pato-histološka analiza od 3.000
Kariotip iz periferne krvi 8.000
Laparoskopija dijagnostička 190.000
Histeroskopija dijagnostička 60.000
Histeroskopija sa biopsijom ili odstranjivanjem polipa u lokalnoj anesteziji 70.000
Histeroskopija sa biopsijom ili odstranjivanjem polipa u opštoj anesteziji 80.000

VTO & infertilitet

Usluga Cena (RSD)
IVF/ICSI stimulisani postupak 290.000
IVF/ICSI u spontanom ciklusu 190.000
Spontani ciklus IVF/ICSI – sa ET 190.000
Spontani ciklus IVF/ICSI/TFF
nije došlo do oplodnje
160.000
Spontani ciklus IVF/ICSI sa zamrzavanjem embriona 170.000
Spontani ciklus bez jajne ćelije ili neodgovarajuće j.ć 60.000
IVA
(in vitro aktivacija jajnika kod prevremene menopauze, mlađih od 39 godina)
900.000
Stimulisani ciklus IVF/ICSI bez ET 230.000
Prenos embriona iz druge klinike 30.000
Konsultacija za IVF sa ultrazvukom 10.000
Inseminacija 50.000
Aspiracija u spontanom ciklusu 70.000
Aspiracija u stimulisanom ciklusu 120.000
Zamrzavanje jajnih ćelija (do 5 j.ć.) 80.000
Zamrzavanje tkiva jajnika ukljucujuci laparoskopiju 400.000
Zamrzavanje embriona (plus slamica) 60.000
Zamrzavanje tkiva testisa 50.000
Embriotransfer odmrznutog embriona 70.000
Zamrzavanje spermatozoida u medicinske svrhe (do 5 slamica) 70.000
Zamrzavanje spermatozoida za potrebe vantelesne oplodnje (5.000) ***1 slamica za VTO 50.000
Odmrzavanje tkiva testisa 30.000
Odmrzavanje semena 30.000
Odmrzavanje jajnih ćelija 40.000
1 slamica 5.000
1 slamica (2 embriona maksimalno) 15.000
Slamica za froo (po 5 j.ć.) 15.000
Mikro TESE
(biopsija testisa pod kontrolom operacionog mikroskopa)
360.000
Biopsija tkiva testisa 70.000
Punkcija testisa 40.000
Punkcija ciste 25.000
Magnetna selekcija spermatozoida 35.000
Folikulometrija 5.000
Spermogram 7.000
Analiza DNK frag + spermogram 12.000
Konsultacija (samo razgovor sa ginekologom) 5.000
Medikacija, lokalna injekcija, aplikacija leka 1.000

Trudnoća

Usluga Cena (RSD)
Ginekološki pregled trudnice 7.000
Ginekološki pregled trudnice za ultrazvučnim pregledom 10.000
Ultrazvuk u trudnoći 6.000
Ekspertski 4D Ultrazvuk u trudnoći 12.000
Kardiotokografija (CTG) 4.000
Kontrola trudnoće
(urin, hemoglobin, krvni pritisak, telesna težina)…
2.500
Kombinovani test (double test)
(analize krvi sa ultrazvukom između 11-14 nedelje trudnoće)
12.000
Amniocenteza
(uzimanje uzorka plodove vode sa genetskom analizom)
50.000
Amniocenteza PCR
(uzimanje uzorka plodove vode sa genetskom analizom)
45.000
Biopsija posteljice/horiona CVS
(uzimanje uzorka sa genetskom analizom)
45.000
Kordocenteza/biopsija pupčane vrpce
(uzimanje uzorka i genetska analiza)
50.000

Operacije i zahvati

Usluga Cena (RSD)
Histersoskopija dijagnostička 50.000
Histeroskopski tretman krvarenja – resekcija endometriuma 150.000
Histeroskopija – operacije septuma/priraslica u lokalnoj anesteziji 60.000
Histeroskopija – operacije septuma/priraslica u opštoj anesteziji 80.000
Histeroskopske operacije mioma i resekcije sluzokože materice u opštoj anesteziji
(sa patohistološkom analizom)
120.000
Dijagnostička laparoskopija sa biopsijom ili ispitivanjem prohodnosti jajovoda
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danom i histopatološkom analizom)
180.000
Vaginalna histerektomija/odstranjivanje materice
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i patohistološkom analizom)
370.000
Laparoskopska histerektomija/odstranjivanje materice
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i histopatološkom analizom)
370.000
Abdominalna histerektomija/odstranjivanje materice kroz otvoreni rez
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i histopatološkom analizom)
370.000
Laparoskopske operacije cisti na jajniku, operacije jajovoda, odstranjivanje jajnika i jajovoda
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i histopatološkom analizom)
240.000
Laparoskopska operacija jajnika I jajovoda (odstranjivanje, ciste, hydrosalpinx) od 240.000
Laparoskopska miomektomija/odstranjivanje mioma
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i histopatološkom analizom)
370.000
Abdominalna miomektomija/odstranjivanje mioma kroz otvoreni rez
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i histopatološkom analizom)
370.000
Operacije spada-prednja vaginalna plastika
(sa preoperativnom pripremom i bolničkim danima)
od 180.000
Operacije spada-zadnja vaginalna plastika
(sa preoperativnom pripremom i bolničkim danima)
od 180.000
Operacije spada/prednja i zadnja plastika sa eventualnom fiksacijom vagine ili materice
(sa preoperativnom pripremom, bolničkim danima i eventualnom histopatološkom analizom)
250.000

U sve usluge koje obuhvataju bolničke dane cena prvog dana je uračunata.

Cena svakog dodatnog bolničkog dana je 25.000 dinara.