Lekari i članovi tima Gemma klinike

Ginekolog

Dr Dragana Mićić je specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom. Dragana je radila u porodilištu i odeljenju za ginekologiju Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović“. Poslednjih godina je radila u Euromediku. Specijalizovana je za ispitivanje i lečenje infertiliteta, kontrole trudnoća i promene na grliću materice. Govori engleski jezik.

Dr Zoran Stanković

Specijalista ginekologije i akušerstva

Sa dvadestpetogodišnjim iskustvom, jedan je od pionira u lečenju infertiliteta postupcima vantelesne oplodnje. Osnovne veštine iz oblasti lečenja neplodnosti i asistirane reprodukcije stekao je u Splošnoj bolnici u Mariboru, a usavršavao se u Briselu i Barseloni. Nosilac je Oktobarske nagrade grada Beograda za naučno – istrazivački rad.

Dr Aleksandar Raković

Ginekolog

Dr Aleksandar Raković je specijalista ginekologije i akušerstva čija je oblast bavljenja reproduktivno zdravlje žene. Od ispitivanja uzroka neplodnosti, preko neregularnih ciklusa, metaboličkih poremećaja (insulinske rezistencije), endoskopskih operacija, do ponavljanih spontanih pobačaja i vantelesne oplodnje kao i praćenje celog toka trudnoće. Posle dugogodišnjeg rada u bolnicama za vantelesnu oplodnju u Beogradu u timu istaknutih stručnjaka i začetnika vantelesne oplodnje u Srbiji, usavršavao se u centrima za vantelesnu oplodnju u Italiji i Sloveniji. Govori engleski jezik.

Slobodan Vasković

Embriolog

Slobodan Vasković je master molekularni biolog i fiziolog. Osnovne akademske studije molekularne biologije je završio 2021. godine na Prirodno-matematičkom fakuletu u Novom Sadu. Master akademske studije molekularne biologije i fiziologije je završio 2022. godine sa master tezom u domenu reproduktivne fiziologije. Trenutno je na doktorskim studijama molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu gde je stekao akademsko zvanje istraživač pripravnik. Tokom 2021. godine je volontirao na GAK „Narodni Front“ na poziciji embriologa.

Marija Rudaljević

Embriolog

Marija Rudaljević je diplomirani molekularni biolog sa zavrsenim master studijama iz oblasti embriologije i master studijama iz molekularne biologije. Od 2020. do 2022. radila je kao medicinski predstavnik u kompaniji Bio Save.

Aleksandra Albijanić

Anesteziolog

Dr Aleksandra Albijanić je specijalista anesteziologije sa reanimatologijom od 2000god.Radno iskustvo je stekla na Klinici za hirurgiju KBC Priština, Vojno Medicinskoj Akademiji gde i završava specijalizaciju, zatim KBC „Dr Dragiša Mišović“ gde je jedno vreme bila načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju sa intenzivnim lečenjem.Poseduje dugogodišnje iskustvo iz opšte i regionalne anestezije(epiduralna i spinalna) u oblasti ginekologije i akušerstva.Govori engleski jezik.

Ljiljana Avramović

Medicinska sestra

Glavna sestra Ljiljana Avramović je ginekološko-akušerska medicinska sestra. Svoje radno iskustvo započela je 1988. godine na Ginekološko-akušerskoj klinici u Kliničkom centru Srbije gde je učila i radila zajedno sa najvećim stručnjacima i profesorima Medicinskog fakulteta i pionirima vantelesne oplodnje u Srbiji. Od 1995. svoj rad i profesionalno usavršavanje nastavlja u privatnoj praksi, gde se u potpunosti profilisala kao član tima za lečenje steriliteta i postupke vantelesne oplodnje. U bogatom radnom iskustvu koje je stekla kao glavna sestra operacionog bloka, asistirala je na hiljadama postupaka vantelesne oplodnje, prateći put parova od prve konsultacije pa sve do roditeljstva. Član je ESHRE-a, kao i drugih strukovnih udruženja. Govori engleski jezik.

Marijana Tanasić

Medicinska sestra

Marijana Tanasić je strukovna medicinska sestra-babica. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj skoli u Beogradu 2013. godine. Po zavrsenim studijama je volontirala i radila na Ginekolosko-akuserskoj klinici Klinickog centra Srbije u Beogradu gde stice iskustvo u radu na ginekoloskim i perinatoloskim odeljenjima kao i u operacionoj sali. Od 2018-2021. je radila  u ginekološko akušerskoj ordinaciji Beogyn. Usavrsavala se u Stokholmu i publikovala je nekoliko stručnih radova. Govori engleski jezik.

Snežana Manojlović

Menadžer u zdravstvu

Snežana Manojlović je diplomirani menadžer u zdravstvu, visoka strukovna sestra. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima organizacije i kliničkog rada u oblasti zdravstva i obrazovanja. Radila je kao glavna sestra Klinike za plućne bolesti Vojno Medicinske Akademije (VMA), a u poslednjih  nekoliko godina provela je radeći na poslovima organizacije nastave doktorskih studije Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu. Učestvovalaje u multinacionalnim operacijama  Ujedinjenih nacija na području Afrike. Govori francuski i engleski jezik.

Tamara Batar

Ginekolosko akušerska sestra

Tamara Batar je ginekološko-akušerska sestra, diplomirala u srednjoj medicinskoj školi ”Beograd“, nakon čega nastavlja školovanje na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Radila je u GAK „Narodni front“, nakon čega se usavršava u privatnoj praksi u oblasti ginekologije i IVF-a. Govori engleski jezik.

Danijela Čubrović

Ginekolosko akušerska sestra

Poseduje veliko iskustvo na intezivnoj nezi hirurgije,prijemu i zbrinjavanju pacijenata. Aktivni je učesnik i izlagač više akreditovanih radova,kao i učesnik medjunarodnih kongresa. Govori engleski i ruski jezik

Silvija Todorović

Ginekolosko akušerska sestra

Završila Medicinsku Školu u Zrenjaninu. Od 2003. god. je radila kao instrumentarka u Institutu za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Srbije. Tokom cele karijere aktivno je uključena u inovativne metode operativnog lečenja u ginekologiji. Bila je deo tima koji je organizovao prvi kurs histeroskopije – „Dometi i ograničenja i nova filozofija u histeroskopiji „, kao i deo internacionalnog tima koji je izvodio praktičnu edukaciju u oblasti laparoskopske hirurgije u ginekologiji.

Tamara Lončar

Ginekolosko akušerska sestra

Tamara Lončar je diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, strukovna medicinska sestra – babica. Svoj rad započela je 2018-te godine, najveći deo profesionalnog angažmana provela je u bolnicama specijalizovanim za lečenje infertiliteta i postupka vantelesne oplodnje, te poseduje iskustvo u ovoj oblasti. Član je komore medicinskih sestara i tehničara Srbije. Govori engleski jezik.

Administracija i finansije

Katarina Gazikalović

Menadžer u bankarstvu

Diplomirala na fakultetu za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”, 2007. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo u poslovima finansija, analize, poslovne statistike. Položen ispit Quality Management System according to ISO 9001:2008.  Karijeru započela kao finansijsko-stručni saradnik u jednoj od vodećih kompanija IT sektora, GDi, koja se uspešno bavi razvojem i implementacijom softverskih rešenja u ključnim oblastima privrede. Usavršavanje nastavila kao deo finansijskog menadžment tima u internacionalno orjentisanom okruženju akademske ustanove Chartwell International School. Govori engleski i ruski jezik.

Tehnička podrška

Aleksandar Galić

Tehnička podrška

Osnivači

Dr Jasna Mujagić Gazikalović

Osnivač

Mr Ph Nenad Gazikalović

Osnivač