Lekari i članovi tima Gemma klinike

Specijalista ginekologije i akušerstva

Sa dvadestpetogodišnjim iskustvom, jedan je od pionira u lečenju infertiliteta postupcima vantelesne oplodnje. Osnovne veštine iz oblasti lečenja neplodnosti i asistirane reprodukcije stekao je u Splošnoj bolnici u Mariboru, a usavršavao se u Briselu i Barseloni. Nosilac je Oktobarske nagrade grada Beograda za naučno – istrazivački rad.

Ginekolog

Dr Dragana Mićić je specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom. Dragana je radila u porodilištu i odeljenju za ginekologiju Kliničko-bolničkog centra „dr Dragiša Mišović“. Poslednjih godina je radila u Euromediku. Specijalizovana je za ispitivanje i lečenje infertiliteta, kontrole trudnoća i promene na grliću materice. Govori engleski jezik.

Ginekolog

Dr Vladimir Antić od 2004. godine se aktivno bavi ginekološkom endoskopskom hirurgijom. Učestvovao u edukaciji i radionicama širom sveta. Autor knjiga i poglavlja o hitnim stanjima i minimalno invazivnoj hirurgiji. Obavljao funkcije na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC Niš. Učestvovao na međunarodnim kongresima i član stručnih udruženja.

Anesteziolog

Dr Aleksandra Albijanić je specijalista anesteziologije sa reanimatologijom od 2000god.Radno iskustvo je stekla na Klinici za hirurgiju KBC Priština, Vojno Medicinskoj Akademiji gde i završava specijalizaciju, zatim KBC „Dr Dragiša Mišović“ gde je jedno vreme bila načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju sa intenzivnim lečenjem.Poseduje dugogodišnje iskustvo iz opšte i regionalne anestezije(epiduralna i spinalna) u oblasti ginekologije i akušerstva.Govori engleski jezik.

Embriolog

Aleksandar Krstić je po osnovnoj struci diplomirani molekularni biolog i fiziolog. Diplomirao je 2006. godine pri Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kliničkom embriologijom se bavi od 2007. godine, a tokom 2007. i 2008. godine dvokratno boravi u Mariboru, gde uči osnovne embriološke tehnike i procedure. Na osnovu stečenog iskustva u inostranstvu je prvi u Srbiji otpočeo savremene tehnike zamrzavanja embriona. Svoja znanja i iskustvo je 2012. overio diplomom evropskog udruženja embriologa, čime je zvanično postao klinički embriolog, dok je 2016. godine pri istom udruženju zvanično stekao priznanje embriologa seniora. Prvi je u Srbiji uveo moderne tehnike za odabiranje spermatozoida, i rezultate prezentovao na domaćim kongresima. Posebno ističe da je u svojoj karijeri preneo svoja iskustva novim kadrovima, koji danas rade u vodećim klinikama u Srbiji, kao i referentnim laboratorijama u Evropi. Trenutno je u statusu PhD kandidata pri Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, oblast interesovanja Biologija ćelija i tkiva.

Dragiša Šljivančanin

Ginekolog

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001.godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva, završio u GAK Višegradska KCS, 2006. godine. Bavi se endoskopskom hirurgijom (histeroskopijama, laparoskopskim operacijama uključujući i laparoskopske histerektomije) kao i kompletnom ginekološkom i onkološkom otvorenom hirurgijom. Poslediplomske studije iz Humane reprodukcije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je odbranio magistarsku tezu 2010.godine. Užu specijalizaciju iz Fertiliteta i steriliteta upisao 2013. godine i položio usmeni ispit 2017.godine.

Dr Aleksandar Raković

Ginekolog

Dr Aleksandar Raković je specijalista ginekologije i akušerstva čija je oblast bavljenja reproduktivno zdravlje žene. Od ispitivanja uzroka neplodnosti, preko neregularnih ciklusa, metaboličkih poremećaja (insulinske rezistencije), endoskopskih operacija, do ponavljanih spontanih pobačaja i vantelesne oplodnje kao i praćenje celog toka trudnoće. Posle dugogodišnjeg rada u bolnicama za vantelesnu oplodnju u Beogradu u timu istaknutih stručnjaka i začetnika vantelesne oplodnje u Srbiji, usavršavao se u centrima za vantelesnu oplodnju u Italiji i Sloveniji. Govori engleski jezik.

Prof.dr Vinka Vukotić

Specijalista urologije

Dr Vinka Vukotić je stručnjak u oblasti urologije. Njena stručna posvećenost obuhvata istraživanje tumora i malignih bolesti prostate, bubrega i mokraćne bešike, infekcija urogenitalnog trakta, neplodnosti muškaraca i slično. Ona je autor više od 100 naučnih radova, takođe je doprinela izradi pet knjiga. Njeno profesionalno usavršavanje uključivalo je rad u urološkom odeljenju bolnice Ambroise Paré u Parizu. Dr Vukotić je aktivni član Srpskog, Evropskog i Svetskog udruženja urologa.

Anesteziolog

Prim. Prof. dr sci med. Tatjana Ilić Mostić, je viši naučni saradnik, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista Kliničke farmakologije i subspecijalista Medicine bola. Završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. U toku svoje karijere je bila načelnik Odeljenja anestezije i reanimacije, osnivač Srpskog aktiva akušerskih anesteziologa pri Sekciji za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Srpskog Lekarskog Društva. Odlukom Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, izabrana 2017.god. u zvanje Profesora za poslediplomsku nastavu. Poseduje završene subspecijalističke studije iz oblasti Klinička farmakologija – f armakoterapija i završene subspecijalističke studije iz oblasti Medicine bola.

Prim. Dr sci med. Nebojša Jovanović

Ginekolog

Primarijus doktor Nebojša Jovanović je specijalista ginekologije i akušerstva. Načelnik je centra za ginekologiju i humanu reprodukciju Vojnomedicinske akademije, asistent na Medicinskom fakultetu VMA i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa iz svih oblasti ginekologije i akušerstva.

Una Šljivančanin

Ginekolog

Dr Una Šljivančanin je specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradu. Stručno se usavršavala na edukacijama širom zemlje i inostranstva.

Dr Marija Elez

Specijalista interne medicine

Dr Marija Elez je specijalista interne medicine, subspecijalista hematolog sa visegodisnjim iskustvom u dijagnostici i lecenju razlicitih bolesti krvi i krvotvornih organa. Usavrsavala se u zemlji i inostranstvu (Hamburg, Nemacka). Govori engleski jezik.

Sara Dunja Pempelfort

Ginekolog

Dr Sara Pempelfort je specijalista ginekologije i akušerstva. Njene podspecijalnosti su procena endometrioze i laparoskopija. Redovnim učešćem u programima kontinuiranog obrazovanja i obuka, ona je uvek u toku sa najnovijim istraživanjima i tehnologijom. Na osnovu međunarodnog iskustva, dr Pempelfort se može osloniti na veliki repertoar dijagnostičkih pregleda i metoda lečenja. Vrhunski je stručnjak u oblasti dijagnostike i lečenja bolesti dojke, onkološkog praćenja, infertiliteta, vantelesne oplodnje, lečenja simptoma menopauze i hirurškog lečenja ginekoloških tumori. Govori nemački i engleski jezik.

Embriolog

Dimitrije Dozet je osnovne akademske studije molekularne biologije završio na Univerzitetu u Novom Sadu. Radno iskustvo i usmerenje ka vantelesnoj plodnji je započeo 2022. godine volonterskim radom na poziciji embriologa na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Svoj dalji profesionalni razvoj, u istom smeru, nastavlja završetkom master studija iz oblasti biologije ćelija i tkiva na Univerzitetu u Beogradu.

Andrijana Kojadinović

Embriolog

Završila je osnovne studije na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je stekla zvanje Diplomiranog biologa, modul molekularna biologija. Tokom studija je volontirala u laboratoriji za fiziologiju i endokrinologiju ženskog reproduktivnog sistema, kojoj je glavni cilj istraživanje uticaja endokrinih ometača na sekreciju hormona ćelija jajnika. Svoj dalji profesionalni razvoj, u istom smeru, nastavlja upisom master studija iz oblasti reproduktivne biologije na Univerzitetu u Novom Sadu.

Ljiljana Avramović

Medicinska sestra

Glavna sestra Ljiljana Avramović je ginekološko-akušerska medicinska sestra. Svoje radno iskustvo započela je 1988. godine na Ginekološko-akušerskoj klinici u Kliničkom centru Srbije gde je učila i radila zajedno sa najvećim stručnjacima i profesorima Medicinskog fakulteta i pionirima vantelesne oplodnje u Srbiji. Od 1995. svoj rad i profesionalno usavršavanje nastavlja u privatnoj praksi, gde se u potpunosti profilisala kao član tima za lečenje steriliteta i postupke vantelesne oplodnje. U bogatom radnom iskustvu koje je stekla kao glavna sestra operacionog bloka, asistirala je na hiljadama postupaka vantelesne oplodnje, prateći put parova od prve konsultacije pa sve do roditeljstva. Član je ESHRE-a, kao i drugih strukovnih udruženja. Govori engleski jezik.

Snežana Manojlović

Medicinska sestra

Snežana Manojlović je diplomirani menadžer u zdravstvu, visoka strukovna sestra. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima organizacije i kliničkog rada u oblasti zdravstva i obrazovanja. Radila je kao glavna sestra Klinike za plućne bolesti Vojno Medicinske Akademije (VMA), a u poslednjih  nekoliko godina provela je radeći na poslovima organizacije nastave doktorskih studije Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu. Učestvovalaje u multinacionalnim operacijama  Ujedinjenih nacija na području Afrike. Govori francuski i engleski jezik.

Silvija Todorović

Ginekolosko akušerska sestra instrumentarka

Završila Medicinsku Školu u Zrenjaninu. Od 2003. god. je radila kao instrumentarka u Institutu za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Srbije. Tokom cele karijere aktivno je uključena u inovativne metode operativnog lečenja u ginekologiji. Bila je deo tima koji je organizovao prvi kurs histeroskopije – „Dometi i ograničenja i nova filozofija u histeroskopiji „, kao i deo internacionalnog tima koji je izvodio praktičnu edukaciju u oblasti laparoskopske hirurgije u ginekologiji.

Tamara Lončar

Ginekolosko akušerska sestra

Tamara Lončar je diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, strukovna medicinska sestra – babica. Svoj rad započela je 2018-te godine, najveći deo profesionalnog angažmana provela je u bolnicama specijalizovanim za lečenje infertiliteta i postupka vantelesne oplodnje, te poseduje iskustvo u ovoj oblasti. Član je komore medicinskih sestara i tehničara Srbije. Govori engleski jezik.

Ivana Vučetić

Anestetičar

Strukovna medicinska sestra – anestetičar. Radno iskustvo anestetičara započela 2011.godine u jedinici anestezije i reanimacije Kliničkog centra Srbije. Iskustvo anestezije u oblasti ginekologije stekla višegodišnjim radom u privatnoj praksi. Aktivno je učestvovala u edukaciji i usavršavanju iz oblasti anestezije. Član je komore medicinskih sestara i tehničara Srbije.

Milosava Anđelić

Medicinska sestra

Ginekološko-akušerska sestra tehničar, srednju medicinsku školu je završila i Užicu. Od 1996. je deo IVF timova uz tri godine iskustva u vođenju ginekološke ordinacije, nakon čega se vraća u oblast IVF.

Bojana Youssef

Medicinska sestra

Bojana Youssef ima dugogodišnje iskustvo u privatnoj praksi. Njena ekspertiza je prijem, organizacija i zbrinjavanje pacijenata. Član je komore medicinskih sestara i tehničara Srbije. Govori engleski jezik.

Ivana Cvrkotić

Medicinska sestra

Medicinska sestra opšteg smera, a srednju medicinsku školu završila je 2000. godine u Kraljevu. Svoje radno iskustvo započela je u KCS na Institutu za neurohirurgiju u službi intenzivne nege sa reanimacijom. Dugogodišnje iskustvo prenosi i nastavlja da usavršava u privatnoj praksi iz oblasti IVF-a. Član je komore medicinskih sestara i dugogodisnji učesnik na stručnim konferencijama. Nekadašnji aktivni učesnik u avio transportu teških pacijenata. Govori engleski jezik.

Milica Stojković

Medicinska sestra

Milica Stojković, diplomirana strukovna medicinska sestra. Srednju medicinsku školu, smer ginekološko-akušerska sestra završila je u Čačku 2019. godine, zatim je svoje školovanje nastavila na Akademiji strukovnih studija, odsek Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu. Svoje radno iskustvo započela je u privatnom Domu zdravlja u službi Zdravstvene zaštite žena, odnosno u službi ginekologije, nakon čega se usavršava u privatnoj praksi iz oblasti IVF-a. Član je komore medicinskih sestara I tehničara Srbije. Bavi se pisanjem naučno istraživačkih radova iz oblasti ginekologije I akušerstva, svoj prvi rad je pisala na temu “Znanje I stavovi mladih o HPV infekciji I vakcinaciji”. Govori nemački I engleski jezik.

Administracija i finansije

Katarina Gazikalović

Menadžer u bankarstvu

Diplomirala na fakultetu za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”, 2007. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo u poslovima finansija, analize, poslovne statistike. Položen ispit Quality Management System according to ISO 9001:2008.  Karijeru započela kao finansijsko-stručni saradnik u jednoj od vodećih kompanija IT sektora, GDi, koja se uspešno bavi razvojem i implementacijom softverskih rešenja u ključnim oblastima privrede. Usavršavanje nastavila kao deo finansijskog menadžment tima u internacionalno orjentisanom okruženju akademske ustanove Chartwell International School. Govori engleski i ruski jezik.

Tehnička podrška

Aleksandar Galić

Tehnička podrška

Osnivači

Dr Jasna Mujagić Gazikalović

Osnivač

Mr Ph Nenad Gazikalović

Osnivač