Dr Vladimir Antić od 2004. godine počinje aktivno bavljenje ginekološkom endoskopskom hirurgijom. Osnovnu edukaciju završava 2006. godine u organizaciji Udruženja za ginekološku endsokopiju Srbije i Crne Gore (UGES) i Jugoslovenskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (JUEH).

Tokom 2006. godine biva angažovan od strane Prof Dr Petra Miladinovića za pisanje knjige „Urgentna stanja u ginekologiji i perinatologiji“, te učestvuje u pisanju poglavlja urgentnih stanja u ginekologiji koje i uređuje uz nadzor glavnog i odgovornog urednika.

Tokom 2007. godine, biva pozvan od strane Prof Dr Rešada Pašića MD, PhD, u visitingship program na University of Louisville and Northon Hospital, Lousiville, Kentucky, USA gde boravi od 06-23.05.2007, tokom koje završava napredni program ginekološke endoskopije na ženskim kadaverima (9th Annual Advanced workshop on Gynecologic laparoscopic Anatomy and Surgery on Unenbalmed Female Cadavers Including TOT and TVT, sponsored by the AAGL).

U toku 2008. godine učestvuje u organizuji Prve međunarodne radionicu iz napredne ginekološke endoskopije koja je trajala tri dana i tokom koje je Niš ugostio najveća imena iz ove oblasti u svetu danas, te pokreće vrlo plodnu saradnju sa svim asocijacijama iz oblasti endoskopske hirurgije u ginekologiji, kako u regionu, tako i šire.

Tokom 2008. godine, biva pozvan u „St. Luke’s – Roosevelt Hospital Center“ u okviru Columbia univerziteta za lekare i hirurge, kod svetski cenjenog dr Farr Nezhata gde je završio napredni kurs iz minimalno invazivne ginekolške hirurgije i robotske hirurgije.

Usavršavao se u oblasti ginekološke endoskopije kod svetski priznatog onkološkog hirurga dr Shailesh Puntambekara u „Galaxy CARE Laparoscopy Institute“, Pune, India gde je završio napredni trening program.

U ovom periodu održao je više predavanja iz oblasti minimalno invazivne ginekološke hirugije, kako u organizaciji nacionalnih udruženja za ginekologiju i opstetriciju, tako i ona koja su bila pod pokroviteljstvom SANU, te Udruženja za ginekologiju i opstetriciju Srbije i Crne Gore.

Sa Ass Dr Sonjom Pop Trajković Dinić i Prof Dr Vesnom Kopitović je u toku 2011. godine napisao poglavlje ’’Invasive Prenatal Diagnosis’’ u elektronskom udžbeniku Prenatal Diagnosis – Morphology Scan and Invasive Methods – Edited by R.K. Wai Choy and T. Y. Leung, InTechOpen, kao 2016 godine poglavlje Laparoscopic surgery in the treatment of Endometriosis.

Od 2010. do 2023 godine obavljao je poslove Načelnika odeljenja za minimalno invazivnu ginekološku hirurgiju, kao i poslove pomoćnika direktora Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Niš (2010-2012).

Učesnik je brojnih kongresa: 37. i 38. Globalni kongres AAGL (Američke asocijacije za ginekološku laparoskopiju), Las Vegas 2007, Orlando, Florida, 2008; 20. Godišnji kongres ESGE (Evropskog društva za ginekološku endoskopiju), EEL, FMF.

Član je Srpskog lekarskog društva, UGES-a (Udruženje za ginekološku endoskopiju Srbije), član ESGE-a (European Society for Gynaecological Endoscopy) i član AAGL (Američkog udruženja za ginekološku laparoskopiju).