Sa dvadestpetogodišnjim iskustvom, jedan je od pionira u lečenju infertiliteta postupcima vantelesne oplodnje. Osnovne veštine iz oblasti lečenja neplodnosti i asistirane reprodukcije stekao je u Splošnoj bolnici u Mariboru, a usavršavao se u Briselu i Barseloni.

Nosilac je Oktobarske nagrade grada Beograda za naučno – istrazivački rad.