Intrauterina inseminacija (IUI) je metoda lečenja infertiliteta prilikom koje se obrađeni uzorak sperme kateterom ubacuje u materičnu duplju. Ovo je relativno jednostavna, neinvazivna metoda lečenja steriliteta sa najmanje neželjenih efekata. Može se raditi u spontanom ili indukovanom ciklusu, ali je neophodno da jajovodi budu prohodni i da uzorak sperme bude zadovoljavajući, u smislu količine i kvaliteta.

Da bi se povećale šanse za uspešnu inseminaciju koja rezultira trudnoćom potrebno je pažljivo usaglasiti nekoliko faktora pre same procedure:

  • Praćenje ovulacije – praćenje znakova predstojeće ovulacije je ključno – kombinacijom transvaginalnog ultrazvuka gde se prati rast folikula i merenjem nivoa LH iz krvi ili urina – ovulacija se dešava 12-36 sati posle njegovog skoka
  • Priprema uzorka sperme – Vaš partner daje uzorak sperme na dan inseminacije, najbolje nakon apstinencije u periodu od 2 do 4 dana. Preporučljivo je da se uzorak daje u ordinaciji, gde se analizira i priprema. Uzorak će biti tretiran tako da se visoko aktivni, progresivno pokretni spermatozoidi ovdoje od semena nižeg kvaliteta i drugih elemenata

Inseminacija se radi tog dana kada je pozitivan urin test ili kada poraste nivo LH u krvi, eventualno dan kasnije. Spermatozoidi se kateterom ubacuju u materičnu duplju odakle putuju ka jajovodima i mestu potencijalne oplodnje.

Žena posle inseminacije može da obavlja svoje redovne aktivnosti.

Kada se preporučuje inseminacija?

Bračni infertilitet – Inseminacije (IUI) se često izvodi kao prvi tretman za lečenje infertiliteta. Infertilitet se definiše kao izostanak trudnoće posle godinu dana aktivnog pokušavanja, tj. seksualnih odnosa bez upotrebe kontraceptivnih metoda.

Grlić materice kao uzrok infertiliteta – Mukus koju proizvodi grlić u vreme ovulacije pruža idealno okruženje za spermatozoide da putuju iz vagine do jajovoda. Međutim, ako je mukus previše gust, to može ometati transport sperme.

Kvalitet spermograma kao uzrok infertiliteta – Ukoliko u spermi ne postoji dovoljna količina spermatozoida, ili su postojeći spermatozoidi neadekvatne pokretljivosti i morfologije, onda se preporučuje inseminacija, jer se obrađena sperma fizički ubacuje kateterom u materičnu duplju i tako pomaže procesu oplodnje.

Ovulatorni faktori neplodnosti – Inseminacija se takođe može izvesti za žene koje imaju infertilitet uzrokovan problemima sa ovulacijom, uključujući odsustvo ovulacije ili smanjen broj jajnih ćelija.

 

Kontakt

Za sve informacije o pripremi i samom postupku inseminacije kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.