Ceo postupak počinje kod Vašeg izabranog ginekologa za žene, odnosno izabranog lekara opšte prakse za muškarce, koji treba da utvrdi da li su ispunjeni uslovi za postupak BMPO, kao i da Vas uputi na potrebne analize i dijagnostiku.

Za žene:

  • Mikrobiološka ispitivanja: cervikalni bris na bakterije, vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterisjku vaginozu
  • HbsAg, HCV, HIV, TPHA-serologija
  • Toxoplasma gondii, Rubella – serologija, PAPA i kolposkopija, ultrazvučni pregled vaginalnom sondom, hormonsko ispitivanje od 2. do 4. dana menstrualnog ciklusa, jednokratno (FSH, LH, E2, Pg, T, prolaktin, AMH), TSH, fT3, fT4
  • Opšte pripreme neposredno pred postupak: krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemija, mali faktori koagulacije

*Nalazi briseva, hormona i ultrazvuka važe 6 meseci, a sve ostale analize godinu dana.

 

Za muškarce:

  • Mikrobiološka ispitivanja: bris na bakterije, bris na hlamidiju
  • HbsAg, HCV, HIV, TPHA-serologija
  • Spermogram i spermokultura

*Nalazi briseva važe 6 meseci, a ostale analize godinu dana

Izabrani lekar takođe daje uput za Komisiju za BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova (GAK Višegradska UKCS, GAK Narodni Front, KC Vojvodine (Betanija) , Klinički centar Niš, Opšta bolnica Valjevo, Klinički centar Kragujevac), kao i upute za ultrazvuk za žene i spermogram za muškrce koji se rade u toku komisije.

Pored prethodno navedenih analiza Komisiji treba dostaviti i svu medicinsku dokumentaciju prethodnih postupaka, operacija, intervencija, dokaz o ispunjenosti uslova za muškarce sa azoospermijom u vidu potvrde zdravstvene ustanove o zamrznutom materijalu, dokumentaciju o stanjima i oboljenjima u slučaju potrebe za doniranim materijalom, obrazac i saglasnot konzilijuma za osobe koje imaju zamrznute ćelije/embrione zbog onkofertiliteta.

 

 

Odabir klinike za VTO

Po završenoj komisiji, na kojoj ste odabrali kliniku gde će se raditi postupak, dobijate pisani poziv sa datumom prvog konsultativnog pregleda. Zatim se javljate izabranom ginekologu koji Vam daje uput za stacionarno lečenje u izabranoj ustanovi, kao i uput za nadležnu lekarsku komisiju radi dobijanja ocene na obrascu OLK-12.

 

Komisiji prilažete i pozivno pismo sa još dva obrasca koja možete preuzeti sa sajta rfzo.rs (BMPO-3 I BMPO-8). Ocenom prvostepene lekarske komisije dobijate saglasnost za upućivanje u ustanovu, sa naznakom da li se postupak sprovodi za prvo ili drugo dete, odnosno da li se sprovodi doniranim materijalom. Kada se postupak radi sa doniranim ćelijama, zajedno sa ginekologom vrši se usklađivanje donora/donorke sa primaocem doniranog materijala, a u skladu sa Zakonom o BMPO.

Time je priprema završena i rad na zajedničkom cilju, Vašem i našem, može da počne!

Tim lekara


Dr Zoran Stanković

Dr Dragana Mićić

Dr Dragiša Šljivančanin

Dr Jelena Vugdelić Mitrović

Dr Aleksandar Raković

Aleksandar Krstić