Konizacija je hirurška procedura, vrsta biopsije pri kojoj se uzima uzorak tkiva grlića materice u obliku konusa, u cilju dijagnostike i lečenja cervikalne displazije (abnormalne ćelije) i ranog cervikalnog karcinoma. Uglavnom se taj deo tkiva pravi tako da zahvati unutrašnji dublji i spoljašnji deo grlića, odnosno endo i ektocerviks. Uvek nakon ovoga treba uraditi i kiretažu cervikalnog kanala da bi se dobile ćelije iznad konusa koje nisu zahvaćene biopsijom. Uzeto tkivo se nakon intervencije šalje na histopatološki pregled i analizira pod mikroskopom, te se određuje tip i gradus ćelija, kao i intaktnost resekcionih ivica. Ukoliko su intaktne, odnosno ne postoji invazija krvnih i limfnih sudova, onda konizacija predstavlja i terapiju.

Kako se sprovodi?

Ovo je relativno jednostavan zahvat nakon kog se pacijentkinja otpušta kući. Sam zahvat se izvodi najčešće u totalnoj anesteziji, ali može i u lokalnoj.  Pacijentkinja je u položaju kao za ginekološki pregled pod spekulumom, dok se konus može uzeti na više načina:

  • Skalpelom – klasična konizacija
  • Tankom omčicom korišćenjem nisko-voltažne električne energije (loop elektrohirurška eksciziona procedura – LEEP)
  • Laserom

Kada se radi konizacija?

Ovo je dijagnostička metoda koja sa velikom verovatnoćom može da utvrdi abnormalnosti tkiva na grliću materice. Preporučuje se u sledećim slučajevima:

  1. Ukoliko rezultati PAPA testa nisu dobri, a kolposkopijom nije moguće identifikovati promenu
  2. Ukoliko se kolposkopijom vide promene, ali su one locirane u dubini kanala grlića materice
  3. Kod tretmana umerene i teške ćelijske atipije (CIN II I CIN III, odnosno H-SIL) i veoma ranog stadijuma karcinoma grlića (stadijum 0 ili IA1)

Dakle, osim za dijagnostiku tkiva, konizacija se koristi i za potpuno uklanjanje manjih promena.

Oporavak nakon konizacije

Nakon intervencije pacijentkinja ostaje se u sobi za oporavak u trajanju od 1-4 sata. Prilikom otpusta dobija jasne instrukcije kako postupati u periodu oporavka kod kuće. Većina žena se vrati normalnim aktivnostima već u prvoj nedelji nakon intervencije. Naši doktori će vam naložiti redovno PAPA testiranje i po potrebi kontrolni kolposkopski pregled.

Sugestija doktora je da se napravi pauza u seksualnim odnosima u trajanju od tri nedelje. Takođe, ne preporučuje se korišćenje tampona do mesec dana nakon intervencije.

Mogući simptomi nakon intervencije i komplikacije

Konizacija je vrlo sigurna metoda, ali se u toku naredne dve do tri nedelje može očekivati oskudnije vaginalno krvarenje ili žućkasti iscedak.

Ako imate jake stomačne bolove i/ili obilnije krvarenje, obavezno se javite Vašem doktoru.

Iako su postoperativne komplikacije retke treba ih spomenuti. One obuhvataju infekcije, stenozu (suženje) cervikalnog kanala i infertilitet, insuficijenciju grlića i prevremeni porođaj, komplikacije u trudnoći.

Kontakt

Za sve informacije o postupku konizacije i drugim ginekološkim zahvatima i pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.