Konizacija je vrsta ginekološke operacije. Može se reći da je u pitanju postupak biopsije pri kojoj se uzima uzorak tkiva sa grlića materice. Proces se zove konizacija zato što se uzima tkivo oblika korneta (cone=kornet).Uglavnom se taj delić oblika korneta pravi tako da zahvati tkivo i iz gornjeg i donjeg dela cerviksa. Uzeto tkivo se najčešće nakon intervencije analizira pod mikroskopom.

Konizacijom se uzima uzorak abnormalnog tkiva koje se formira duboko u kanalu grlića materice. Druge metode nam pomažu da uzmemo tkivo na početku grlića, ali ako je potrebno da se analizira abnormalno tkivo koje je duboko u kanalu onda se preporučuje konizacija. Takođe, osim abnormalnog tkiva uzima se i deo zdravog tkiva. 

Konizacija nam pomaže:

  • da se dijagnostikuju i pronađu uzroci formiranja abnormalnog tkiva
  • da se potpuno odstrani abnormalno tkivo.

Kako se sprovodi konizacija?

Ovo je veoma jednostavan zahvat nakon kog se pacijentkinja otpušta kući. To znači da nije potreban duži boravak na klinici. Postupak nalikuje ginekološkom pregledu, ali se naravno obavlja pod anestezijom. 

Doktor aplicira spekulum da i se lakše pristupilo otvoru grlića materice. Drugim instrumentom se radi biopsija, odnosno uzima uzorak tkiva (ili se potpuno uklanja abnormalno tkivo).

Sam zahvat se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji instrumentom u obliku omče, koji je povezan na određeni izvor energije.

Radi se ambulantno. Može se raditi i u opštoj anesteziji u dogovoru sa pacijentkinjom.

Oporavak nakon konizacije

Nakon intervencije pacijentkinja ostaje se u sobi za oporavak u trajanju od 1-4 sata. Prilikom otpusta dobija jasne instrukcije kako postupati u periodu oporavka kod kuće. Većina žena se vrati normalnim aktivnostima već u prvoj nedelji nakon intervencije. Naši doktori će vam naložiti redovno PAPA testiranje i po potrebi kontrolni kolposkopski pregled.

Sugestija doktora je da se napravi pauza u seksualnim odnosima u trajanju od tri nedelje. Takođe, ne predlaže se korišćenje tampona do mesec dana nakon intervencije.

Mogući simptomi nakon intervencije

Konizacija je vrlo sigurna metoda, ali se u retkim slučajevima mogu javiti post-operativni simptomi. Potpuno je normalno ukoliko imate:

  • Slabo vaginalno krvarenje je u toku prve nedelje
  • Moguće je tačkasto krvarenje u tri nedelje nakon intervencije.

Ako imate jake stomačne bolove i/ili krvarenje, obavezno se javite vašem doktoru.

Zašto se preporučuje konizacija?

Ovo je dijagnostička metoda koja sa velikom verovatnoćom može da utvrdi abnormalnosti tkiva na grliću materice. Preporučuje se u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko rezultati PAPA testa nisu dobri, a kolposkopijom nije moguće utvrditi uzrok promena, onda se preporučuje konizacija.
  • Ukoliko se kolposkopijom vide promene, ali su one locirane u dubini kanala grlića materice.
  • Ukoliko se sumnja na rak grlića materice.

Osim za dijagnostiku tkiva, konizacija se koristi i za potpuno uklanjanje tkiva. Kod manjih promena tkiva, konizacijom je moguće potpuno ukljanjanje svih abnormalnosti.

Kontakt

Za sve informacije o postupku konizacije i drugim ginekološkim zahvatima i pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.