Onkofertilitet je relativno nova oblast u medicini i predstavlja interdisciplinarni pristup onkologije i reproduktivne medicine sa ciljem da se sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca obolelih od malignih bolesti. 8 % od ukupne populacije oboli od malgnih bolesti pre navršene 40.godine života. Jedan veći deo tih pacijenata nije ostvario potomstvo ili hoće jos dece. Lečenje citostaticioma i zračenjem ima jako negativan efekat na funkciju jajnika i testisa i jedan broj tih osoba neće moći da ostvari potomstvo. Zato je važno da se pre lečenja sacuvaju polne ćelije, embrioni ili tkivo jajnika ili da se ”jajnici” izmeste iz zone zračenja hiruškim-laparoskopskim putem.

Metode onkofertilteta su:

 • IVF sa zamrzavanjem embriona (kod žena koje imaju partnera);
 • zamrzavanje jajnih ćelija;
 • zamrzavanje tkiva jajnika;
 • zamrzavanje spermatozoida;
 • izmeštanje tkiva jajnika iz zone zračenja;
 • kombinacija navedenih metoda.

Po izlečenju malignih bolesti:

 • embrioni se vracaju u matericu žene;
 • jajne ćelije se oplode spermatozoidima partnera ili donora i zatim se embrion vraća u matericu;
 • tkivo jajnika se odmrzne i transplantira ”nazad” u malu karlicu, gde je inače jajnik, tako da zena kasnije može da ostvari spontanu trudnoću ili da se eventualno radi vantelesna oplodnja;
 • spermatozoidi se odmrznu, zatim oplode jajnu ćeliju i dobijenu embrion se ”stavi” u matericu;
 • jajnici se mogu vratiti na ”originalno” mesto ili se moze raditi vantelesna oplodna sa stimulacijom jajnika i aspiracijom jajnih ćelija.

Kontakt

Za informacije o onkofertilitetu kao i za konsultacije sa našim stručnjacima kontaktirajte nas na brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.