Onkofertilitet je relativno nova oblast u medicini i predstavlja interdisciplinarni pristup onkologije i reproduktivne medicine sa ciljem da se sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca obolelih od malignih bolesti. 8 % od ukupne populacije oboli od malgnih bolesti pre navršene 40.godine života. Jedan veći deo tih pacijenata nije ostvario potomstvo ili hoće jos dece. Lečenje citostaticioma i zračenjem ima jako negativan efekat na funkciju jajnika i testisa i jedan broj tih osoba neće moći da ostvari potomstvo. Zato je važno da se pre lečenja sacuvaju polne ćelije, embrioni ili tkivo jajnika ili da se ”jajnici” izmeste iz zone zračenja hiruškim-laparoskopskim putem.

Metode onkofertilteta su:

 • IVF sa zamrzavanjem embriona (kod žena koje imaju partnera);
 • zamrzavanje jajnih ćelija;
 • zamrzavanje tkiva jajnika;
 • zamrzavanje spermatozoida;
 • izmeštanje tkiva jajnika iz zone zračenja;
 • kombinacija navedenih metoda.

Po izlečenju malignih bolesti:

 • embrioni se vracaju u matericu žene;
 • jajne ćelije se oplode spermatozoidima partnera ili donora i zatim se embrion vraća u matericu;
 • tkivo jajnika se odmrzne i transplantira ”nazad” u malu karlicu, gde je inače jajnik, tako da zena kasnije može da ostvari spontanu trudnoću ili da se eventualno radi vantelesna oplodnja;
 • spermatozoidi se odmrznu, zatim oplode jajnu ćeliju i dobijenu embrion se ”stavi” u matericu;
 • jajnici se mogu vratiti na ”originalno” mesto ili se moze raditi vantelesna oplodna sa stimulacijom jajnika i aspiracijom jajnih ćelija.

Prošireni kriterijumi zamrzavanja reproduktivnih ćelija i embriona iz maja 2023. godine

Lepe vesti su stigle i u maju ove godine, kada je Republički fond za zdravstveno osiguranje proširio kriterijume za zamrzavanje reproduktivnih ćelija/embriona, i time omogućio očuvanje plodnosti osiguranim licima koja se leče od malignih bolesti.

Kriterijumi za žene:

 • Žena do navršenih 40 godina koja nema dete i nema zamrznute ćelije, niti embrione
 • Sa nemetastatskim solidnim malignitetom kod kojih je indikovana primena hemioterapije u kurativne svrhe, uključujući i pacijentkinje sa HR (hormone receptor) pozitivnim karcinomom dojke
 • Sa limfomom koji se leči protokolima visokog rizika za razvoj infertiliteta: CHOP, EPOCH, HyperCVAD, eBEACOPP, kao i drugi hematološki maligniteti koji se leče protokolima koji će imati posebnu odluku konzilijuma
 • Sa lokalizovanim osteosarkomom ili Ewing/PNET sarkomom gde se hemioterapija primenjuje u kurativne svrhe
 • Žene sa ranim stadijumima maligne bolesti ginekoloških organa kod kojih je moguće lečenje uz očuvanje fertiliteta

Za muškarce važe isti kriterijumi, s tim što je starosna granica 50 godina.

Ukoliko onkološki konzilijum utvrdi da su ispunjeni prethodno navedeni uslovi, pacijent se upućuje onkologu, koji izdaje izveštaj u vidu saglasnosti da osigurano lice ispunjava kriterijume za zamrzavanje materijala i navodi vremenski period do započinjanja primene hemioterapije.

Neophodne analize za Komisiju za BMPO:

 1. Mikrobiološka ispitivanja: cervikalni I vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu
 2. HbsAg, HCV, HIV, TPHA-serologija
 3. Hormonsko ispitivanje TSH, fT3, fT4, AMH

Dalja procedura je slična onoj za regularnu prijavu uz popunjavanje određenih obrazaca koji se mogu preuzeti na sajtu rfzo.rs.

Kontakt

Za informacije o onkofertilitetu kao i za konsultacije sa našim stručnjacima kontaktirajte nas na brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.