Miomi predstavljaju benigne tumore mišićnog sloja materice (miometrijuma) nepoznatog uzroka nastanka. Poznato je da je estrogenski zavistan, pa u menopauzi uglavnom prestaje sa rastom i smanjuje se.

Miomi se operišu u slučaju da daju simptome kao što su bol, osećaj pritiska u stomaku i pritisak na mokraćnu bešiku, neuredna i obilna krvarenja, kao i kada se proceni da su miomi uzrok infertiliteta ili spontanih pobačaja.

Kod žena koje ne žele da rađaju, najčešće se odstranjuje cela materica. Miomi se mogu odstraniti laparoskopski (ubacivanjem kamere i instrumenata kroz male rezove na stomaku), kroz otvoreni rez na stomaku ili histeroskopski (kada se kamera i instrumenti ubace kroz grlić materice, bez reza na stomaku) u zavisnosti od veličine i lokalizacije mioma.

Boravak u bolnici traje jedan dan posle laparoskopske operacije, 2-4 dana posle operacije kroz otvoreni rez i nekoliko sati posle histeroskopske operacije.

Pacijentkinja se vrlo brzo vraća normalnim aktivnostima posle laparoskopske i histeroskopske operacije.

Tim lekara


Dr Vladimir Antić

Dr Dragiša Šljivančanin

Dr Sara Dunja Pempelfort

Dr Srđan Saso

Kontakt

Za sve informacije o operaciji mioma i drugim ginekološkim zahvatima i pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.