Prim. prof. dr sci med. Tatjana Ilić Mostić, Viši naučni saradnik Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista Kliničke farmakologije i subspecijalista Medicine bola

– Školovanje: Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, upisala 1983/84; završila 1989.
– Napredovanje u službi: Načelnik Odeljenja anestezije i reanimacije.
– Položen specijalistički ispit sa odličnim uspehom 1996.
– Magistarska teza na Katedri za kardiologiju odbranjena na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.
– Odbranjena doktorska teza na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2005.
– Odlukom Ministarstva nauke od 2017. zvanje Višeg naučnog saradnika u oblasti medicinskih nauka .
– Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, od 24.09.2009. naziv – Primarijus.
– Osnivač Srpskog aktiva akušerskih anesteziologa pri Sekciji za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Srpskog Lekarskog Društva, 2009. godine
– Odlukom Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, izabrana 2017.god. u zvanje Profesora za poslediplomsku nastavu.
– Završene subspecijalističke studije iz oblasti Klinička farmakologija – farmakoterapija
– Završene subspecijalističke studije iz oblasti Medicine bola.