Uloga psihologije u lečenju infertiliteta

Planiranje porodice i želja za potomstvom su važni aspekti života koji su biološki, kulturalno i psihosocijalno uslovljeni. Najčešće, željena trudnoća se spontano dogodi u prvim mesecima seksualnih odnosa bez zaštite.

Kada začeće izostane nakon godinu dana aktivnog seksualnog života preporučuje se poseta lekaru da bi se utvrdili uzroci infertiliteta i terapijske opcije. Medicinski tretman infertiliteta je znčajno napredovao u poslednih nekoliko decenija.

Sve je viši procenat infertliteta za koji zvanična medicina zna urok i ima odgovarajući tretman. Za mali procenat infertiliteta se smatra da ima psihološki uzrok i u tom slučaju se preporučuje intenzivan psihoterapijski tretman para ili pojedinca. Ipak, uloga psihologije u savremenoj reproduktivnoj medicini je mnogo sveobuhvatnija.

Psihološka podrška se preporučuje parovima i pojedincima koji iz bilo kog razloga imaju potrebu za medicinskom asistencijom zarad ostvarivanja potomstva.

Psihološke posledice infertiliteta

Psihološki gledano, infertilitet je životna kriza koja od pacijenta zahteva da se suoči sa novim životnim okolnostima, prihvati dijagnozu i mentalno se pripremi za medicinski tretman. Ovu informaciju neki pacijenti teško podnesu, a proces lečenja nepovoljno utiče na partnerstvo i psihološku dobrobit pacijenta.

Posledice mogu biti brojne i različitog intenziteta. Od pojačanog stresa, visoke uznemirenosti, intenzivnih strahova i duboke tuge do klinički značajne anksioznosti i produženih depresivnih reakcija kada trudnoća postaje potpuna preokupacija, merilo vrednosti čoveka i isključivi životni cilj. Ovo predstavlja preveliki pritisak kako za medicinski tretman, tako i za normalan život pacijenta.

Tokom lečenja infertilitieta u intimin život pacijenata ulazi medicinski tim, što može nepovoljno uticati na seksualni odnos partnera, samopuzdanje, rodne uloge kao i na odnos prema sopstvenom telu i identitetu.

Pacijenti prolaze kroz neprijatne ili bolne tretmane, suočavaju se sa potencijalnim razočarenjima, odlukama o izboru tehnike, nastavku ili prekidanju lečenja. Nekada pacijenti nisu u stanju da osete druge životne radosti i osećaju se bespomoćno i kao da život više nema smisla.

U ovom procesu uloga psihologa je da podrži pojedinca ili par, pomogne im da se suoče sa emocijama i mislima i pomogne im da razviju mehanizme koji će im pomoći da kroz procedure prođu uz očuvanje psihološkog blagostanja.

Psihološka podrška nakon uspešnog tretmana

Nekim parova psihološka podrška je dobrodošla i tokom trudnoće kada se mogu javiti intenzivnije pihološke reakcije i neprijatna stanja, poput jakih strahova, predrasuda i opterećujućih misli, neočekivanih talasa nezadovoljstva itd. Podrška tokom trudnoće, kanalisanje emocija i psihološka priprema za dolazak prinove i roditeljstvo mogu biti dobar odgovor na ove izazove.

Usluge psihološke podrške

  • Grupe podrške – grupni razgovori do 5 parova ili 7 pojedinačnih pacijenata kojima moderiraju psiholog i medicinska sestra. Ovi polustrukturisani razgovori imaju za cilj razmenu iskustava, razgovore o različitim aspektima infertiliteta i međusobnu podršku u okruženju ljudi koji kroz isti proces prolaze. Razgovori se organizuju jednom nedeljno u trajanju od 1,5 sat.
  • Savetovanje u oblasti reproduktivnog zdravlja – razgovori sa psihologom u paru ili pojedinačno koji su fokusirani na određene doživljaje sa ciljem iznalaženja najboljih mehanizama za prevladavanje stresa, kanalisanje emocija i izlazak iz krize. Razgovor traje 50 minuta i zakazuje se po potrebi.
  • On-line savetovanje – u okviru ordinacije nudimo i razgovore sa psihologom putem Skype-a sa parovima ili pojedincima koji nisu u mogućnosti ili ne žele da dođu na tretman u ordinaciju. Ovim putem se može obaviti jedan fokusiran razgovor, periodično savetovanje u krizi ili kontinuirana psihoterapija para ili pojedinca.

 

Kako i gde pružamo psihološku podršku?

Psihološka podrška dostupna je u prostoru Ordinacije BeoGyn. Takođe, za parove koji imaju potrebu za tretmanom u neutralnom prostoru na raspolaganju je prostor psihološkog savetovališta u kome se ne organizuju medicinski tretmani, već isključivo psihološka praksa.

Kome je namenjena?

Svim pacijentima BeoGyn ordinacije, ali i svakom paru ili pojedincu koji ima potrebu za savetovanjem i psihološkom podrškom u oblasti reproduktivne medicine. Nije neophodno da koriste medicinske usluge naše Ordinacije da biste zakazali razgovor sa psihologom.

Ko pruža psihološku podršku?

Psihološku podršku pruža psiholog i psihoterapeut sa odgovarajućim znanjima u oblasti zdravstvene, kliničke i ginekološke psihologije.

Poverljivost psihološkog tretmana

Psiholog je deo medicinskog tima Ordinacije, ali su razgovori sa psihologom poverljivi, a podela informacija iz psiholoških razgovora sa lekarima i drugim medicinskim osobljem, događa se isključivo u dogovoru sa pacijentom, a u cilju unapređenja medicinskog tretmana pacijenta.

Kontakt

Za informacije o psihološkoj podršci koju pružamo i konsultacijama sa našim stručnjacima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.