Slobodan Vasković je master molekularni biolog i fiziolog. Osnovne akademske studije molekularne biologije je završio 2021. godine na Prirodno-matematičkom fakuletu u Novom Sadu. Master akademske studije molekularne biologije i fiziologije je završio 2022. godine sa master tezom u domenu reproduktivne fiziologije.

Trenutno je na doktorskim studijama molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu gde je stekao akademsko zvanje istraživač pripravnik. Tokom 2021. godine je volontirao na GAK „Narodni Front“ na poziciji embriologa.