Stimulacija ovulacije

Stimulacija ovulacije se najčešće radi kod pacijenata sa policističnim jajnicima (PCOS) i neurednim menstruacijama, pod uslovom da je normalan spermogram. Cilj stimulacije je da se dobije jedna zrela jajna ćelija i da par pokuša da ostvari trudnoću prirodnim putem. Jajnici se stimulišu tabletama ili injekcijama sa niskom dozom hormona.

Pročitajte detaljnije >>

Inseminacija

Inseminacija se radi najčešće kod parova sa neobjašnjivim infertilitetom i kod muškaraca sa blago odstupajućim spermogramom. Može se raditi u potpuno prirodnom ciklusu, to jest bez stimulacije jajnika, ili sa stimulacijom, što povećava rizik za blizanacku trudnoću. Inseminacija donor spermatozoidima se radi kod parova gde muškarac ima potpuni nedostatak spermatozoida.

Pročitajte detaljnije >>

Hirurško lečenje

Pojedini uzroci infertiliteta se mogu lečiti hirurškim putem. Tako se mogu lečit miomi, endometrioza, priraslice u materici i određene urođene anomalije materice. Većina operacija se izvodi laparoskopski (ubacivanjem kamere i instrumenata kroz male rezove na stomaku) i histeroskopski (ubacivanjem kamere i instrumenata kroz grlić materice). Veliki miomi se operišu kroz otvoreni rez na prednjem trbušnom zidu.

Karcinom i fertilitet

Lečenje citostaticima i zračenjem je faktor rizika i za ženski i za muški infertilitet. Pre početka terapije je potrebno izvršiti procenu koji citostatici i koja doza zračenja može dovesti do trajnog oštećenja jajnika i testisa i predložiti mere za zaštitu fertiliteta kao što su: zamrzavanje spermatozoida, zamrzavanje embriona, zamrzavanje jajnih ćelija i tkiva jajnika, kao i hirurško ,,izmeštanje” jajnika iz zone zračenja.

Transplantacija materice

Žene koje su rođene bez materice ili su je operativno odstranile, mogu ostvariti materinstvo transplantacijom materice tako što će se organ donora-davaoca presaditi ženi koja nema matericu. Pre transplantacije je neophodno uraditi IVF i zamrznuti embrione. Embrion se vraća u matericu 6-12 meseci posle transplantacije. Metoda se još uvek smatra eksperimentalnom. Do sada je rođeno 13 dece u svetu, od toga 8 u Švedskoj i jedno dete posle transplantacije materice urađene u Srbiji.

Aktivacija jajnika

Funkciju jajnika 1% žena izgubi pre 40 godine, to jest uđe u prevremenu menopauzu što je verovatno posledica genetskih promena. Jedan deo žena izgubi funkciju jajnika usled lečenja citostaticima i zračenjem.

S obzirom na to što te žene najverovatnije imaju određeni broj jajnih ćelija, koje ne mogu da se aktiviraju i razvijaju, razvijena je metoda gde se jedan jajnik operativno odstrani, zatim aktivira u laboratoriji i jedan deo vrati (transplantira) u trbušnu duplju, na mesto gde se i nalazi jajnik. Posle intervencije se kontroliše funkcija jajnika i radi IVF. Ostatak jajnika se zamrzne za eventualnu sledeću transplantaciju. Operacija se izvodi laparoskopski kao dnevna hirurgija ili sa jednim noćenjem u bolnici.

Metoda je između ostalog razvijena na univerzitetima u Geteborgu i Stokholmu. Do sada je rođeno dvadesetak dece u svetu, od toga jedno u Zagrebu. Metoda se smatra eksperimentalnom.
Donacija jajne ćelije je jedina klinički etablirana metoda kod žena sa prevremenom menopauzom.

Tim lekara


Dr Zoran Stanković


Dr Dragana Mićić


Dr Jelena Vugdelić Mitrović


Dr Dragiša Šljivančanin


Dr Aleksandar Raković

Kontakt

Za sve informacije o tretmanima infertiliteta i drugim aktivnostima koje pomažu začeću kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.