Gemma Klinika

Kontrole trudnoće pažljivo prilagođene svakoj pacijentkinji

Naši doktori su vodeći eksperti u oblasti vođenja trudnoće, prenatalne dijagnostike, primeni eventualnih intervencija i pomoći parovima u pripremi porođaja kao i samom postupku porođaja.

Naše usluge u oblasti trudnoće

Od prenatalnih analiza do vođenja trudnoće i redovnih ekspertskih ultrazvučnih pregleda.

Pročitajte detaljno o svakoj usluzi i kontaktirajte nas za konsultacije i pomoć.

Ultrazvuk u trudnoći

3D i 4D ekspertski ultrazvuk

Ponovljeni spontani pobačaji

Dijagnostika i tretman

Vanmaterična trudnoća

Analiza simptoma i lečenje

Prenatalna dijagnostika

Neinvazivni i invazivni testovi