Praćenje trudnoće i perinatologija kao grana medicine koja se time bavi doživele su svoju ekspanziju sa razvojem tehnologije, odnosno kvalitetnih ultrazvučnih aparata. Zapravo, celokupno praćenje razvoja ploda od samog  začeća zasniva se na ultrazvučnim parametrima. Ultrazvuk nam daje uvid u nivo razvoja i veličinu fetusa, gestacijsku starost trudnoće, eventualne malformacije, poremećaje i još puno toga.

Poput klasičnog ultrazvuka (2D), 3D i 4D koristi ultrazvučne talase da stvori sliku bebe u materici. 3D ultrazvuk, kao što i sama reč kaže, stvara trodimenzionalne slike bebe, dok 4D ultrazvuk to čini putem video efekta, nalik filmu, na kome možete videti kako se beba smeje, zeva, otvara širom oči, žmuri, sisa palac, itd.

Koje su prednosti 3D/4D ultrazvuka u odnosu na 2D?

Klasičan ultrazvuk fetusa je crno-bela 2D slika. No, on i dalje pokazuje morfologiju i funkciju bebinih unutrašnjih organa, koje su od vitalnog značaja radi vođenje brige o njenom zdravlju. Sa 3D i 4D ultrazvukom možete da vidite trodimenzionalne slike do najsitnijih detalja.

Mnogi roditelji su uzbuđeni kada vide takve pojedinosti kod bebe, pogotovo ako ugledaju kako  se osmehuje, vrpolji u realnom vremenu ili sisa palac. No, 3D i 4D ultrazvuk je mnogo više od pukog vizuelnog doživljaja za buduće roditelje.

Oni otkrivaju više unutrašnjih i spoljašnjih detalja iz raznih uglova, poput srčanog zida, srčanih zalistaka ili cirkulacije krvi kroz vitalne krvne sudove. Istovremeno dubina i podrobnost prikaza 3D i 4D ultrazvuka je neverovatno precizna u uočavanju problema kao što su rascep usne, srčane mane, skeletne ili neurološke anomalije.

Kako se obavlja 3D/4D ultrazvuk?

U ordinaciji ćete se najpre lagodno i komotno smestiti, isto kao kod običnog ultrazvuka. Doktor će potom naneti gel na Vaš trbuh, koji pomaže prenosu zvučnih talasa. Nakon toga će uzeti sondu i prevlačiti je po Vašem trbuhu kako bi se dobio prikaz na ekranu.

Ceo proces je potpuno bezbolan i bezbedan kako po Vas, tako i po Vaš plod. Traje između 30 i 45 minuta, koje možete provesti gledajući na ekranu sve ono što i doktor vidi. Na kraju, u zavisnosti da li ste se podvrgli 3D ili 4D ultrazvuku, dobićete slike ili snimke bebe.

Kada obaviti 3D/4D ultrazvuk?

U narednim poglavljima možete pročitati koje vrste ultrazvučnih pregleda se rade u kom periodu:

  • Ultrazvučni pregled do 10. nedelje trudnoće
  • Ultrazvučni pregled od 11.0 do 13.6 nedelja trudnoće (skrining I trimestra)
  • Ekspertski ultrazvuk od 20. do 24. nedelje trudnoće (morfološki UZ II trimestra)

 

Ultrazvučni pregled do 10. nedelje trudnoće

Ovim pregledom se utvrđuje trudnoća, konstatuje se da li je trudnoća u materici i određuje se stvarna starost trudnoće kao i ultrazvučni termin porođaja. Jako je bitno odrediti ultrazvučni termin porođaja koji određuje stvarnu starost trudnoće i može odstupati od termina porođaja procenjenog u odnosu na poslednju menstruaciju.

Pri prvom susretu se uz ultrazvučni pregled obavlja detaljni razgovor sa pacijentkinjom i procenjuju eventualni faktori rizika za trudnoću. Kontrole trudnoće češće su ukoliko postoje faktori rizika.

Ultrazvučni pregled od 11.0 do 13.6 nedelja trudnoće (skrining I trimestra)

Ovo je kompleksan pregled u kome se sagledavaju markeri značajni za hromozomopatije (vratna brazda, nosna kost, protok kroz određene krvne sudove), kao i detaljan pregled anatomije ploda. Pregled omogućava rano otkrivanje većih anomalija ploda i predstavlja skrining na najčešće aneuploidije, kao što su trizomije hromozoma 13, 18 i 21 (Patau, Edvardsov i Daunov sindrom).

Rizik za navedene hromozomopatije se procenjuje na osnovu ultrazvučnog pregleda i analize vrednosti dva hormona (beta HCG i PAPP-A).

Ekspertski ultrazvuk od 20. do 24. nedelje trudnoće (morfološki UZ II trimestra)

Nakon pregleda u periodu između 11. i 14. nedelje trudnoće, ovo je sledeći najznačajniji pregled kada je anatomija ploda dovoljno razvijena da omogućava sagledavanje organskih sistema (pregled moždanih struktura, lica, srca, trbušnih organa, ekstremiteta, kičmenog stuba).

Svi ultrazvučni pregledi nakon ovog perioda omogućavaju dalje praćenje rasta i razvoja ploda, otkrivanje potencijanih razvojnih anomalija koje se ispoljavaju u kasnijem stadijumu trudnoće (veoma retko), pregled posteljice, uvid u količinu plodove vode i merenje protoka kroz umbilikalnu arteriju i srednju moždanu arteriju ploda (Doppler).

Kontakt

Za sve informacije o postupku 3D i 4D ekspertskog ultrazvuka u trudnoći i drugim pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.