VTO program koji daje odlične rezultate

Postupak vantelesne oplodnje (VTO) traje od 14 do 18 dana. Obično se početak terapije sinhronizuje sa menstrualnim ciklusom i terapija počinje drugog ili trećega dana ciklusa.

Sama terapija lekovima za stimulaciju jajnika traje desetak dana, zatim se posle dva dana radi aspiracija jajnih ćelija i tog dana partner mora biti prisutan jer se tada daje uzorak sperme. Nakon dva do pet dana oplođena jajna ćelija (ili više njih) se vraća u materičnu duplju.

Gemma Clinic je novootvorena klinika koja ima savremene uslove i opremu za sve aktivnosti u procesu vantelesne oplodnje. Tim čini iskusan skup lekara okupljen oko Dr Milana Milenkovića koji je jedan od najpriznatijih stručnjaka u obasti vantelesne oplodnje u regionu i Evropi.

Ovde pročitajte više o uslovima u Gemma klinici, a ovde možete pogledati sve članove tima.

Nudimo svu pomoć pri finansiranju. Gemma Clinic je potpisala ugovore sa Republičkim i Vojnim fondom osiguranja o pružanju zdravstvenih usluga lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja.

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.


Detaljnije o proceduri vantelesne oplodnje

In vitro fertilizacija (IVF) ili vantelesna oplodnja (VTO) je metoda koja se danas najčešće koristi u lečenju infertiliteta. Prva IVF beba je rođena 1978.godine i od tada je rođeno preko 8 miliona dece. Jedan VTO tretman se sastoji iz tri dela:

  1. Hormonska stimulacija jajnika
  2. Aspiracija jajnih ćelija
  3. Transfer embriona, to jest vraćanje oplođene jajne ćelije-embriona u matericu

 

 

Hormonska stimulacija jajnika

Ovo je jako bitan deo procesa. Cilj je da se hormonima stimulišu jajnici kod žena. Stimulacija pomaže da se razvije veći broj folikula i samim tim omogući dostupnost većeg broja jajnih ćelija. Žena prirodno svakog meseca oslobodi jednu jajnu ćeliju.

Ali kada radimo vantelesnu oplodnju mu želimo da imamo dostupno 10 do 15 jajnih ćelija. Sa većim brojem jajnih ćelija raste i šansa za trudnoću. Bitno je da znate da čak i kada dobijemo 10-15 jajnih ćelija, neće sve one biti dovoljno dobre. Nije fiziološki da se za tako kratko vreme dobije veliki broj jajnih ćelija. Neke će biti boljeg, a neke lošijeg kvaliteta. Čak ni u prirodnom procesu razvoja i oslobađanja nisu sve jajne ćelije dobre.

Postoje dva protokola za stimilaciju jajnika:

  • dugački protokol
  • kratki protokol.

 

Dugački protokol stimulacije jajnika

Duži protokol je prvi primenjen i razvijen krajem 1970tih godina. U okviru ovog protokola žena uzima lekove koji imaju cilj da obore prirosnu hormonsku produkciju do nivoa da jajnici uopšte ne fukncionišu. Onda se ženi putem injekcija dodaju hormoni u tačno određenim dozama. Obaranje funkcije jajnika se radi da bi se sprečilo da žena proizvodi svoje hortmone i da se povrh toga dodaju dodatni kroz injekcije.

Duži protokol stimulacije jajnika se koristi kod žena koje imaju slabu rezervu jajnika. Slaba rezerva znači da postoji manji broj folikula, tj. da je AMH dosta nizak.

Kod dužeg protokola kad krene davanje hormona kroz injekcicje tada se stimilišu svi folikuli, čak i oni jako mali koje ne možemo da vidimo na ultrazvuku.

Kratki protokol stimulacije jajnika

Danas u praksi dominira kratki protokol jer omogućava da se ceo postupak završi u 10 do 12 dana.

Kod kratkog protokola, stimulacija počinje od drugog ili trećeg dana menstrulanosg ciklusa i stimulacija tada ima uticaj samo na folikule koji su već sami od sebe počeli da se razvijaju.

Da li će se koristiti kraći ili duži protokol zavisi od indikacija i rezultata analiza žene i zato se na početku VTO procesa rade sva potrebna testiranja i ispitivanja.

Oba protokola, kao što smo napisali, imaju cilj da sitmulišu jajnike da razvijaju folikule.

Aspiracija

Jajne ćelije se razvijaju u folikulima posle desetak dana od početka stimulacije hormonima. Inače, u pitanju su isti hormoni koje žena prirodno proizvodi, samo što se oni dodaju injekcijama u nešto većim dozama.

Kada se jajne ćelije razviju tada sledi procedura koja se nazima aspiracija.

Prvo se daje takozvana ”stop injekcija“, to jest horiogonadotropni hormon (hCG) koji pomaže sazrevanju i oslobađanju jajne ćelije sa zida folikula. Veoma je važno da se ta injekcija dobije u tačno dogovoreno vreme pošto svako odstupanje može da ima negativan efekat na krajnji rezultat. Aspiracija jajnih ćelija traje 10-15 minuta i radi se u kratkotrajnoj opštoj ili lokalnoj anesteziji.

Tankom iglom se probija omotač folikula i iz njega se izvlači tečnost. Naravno u toj tečnosti se nalazi jajna ćelija. Aspiracija se radi na većem broju folikula da bi se VTO pokušao na većem uzorku izvučenih jajnih ćelija.

Istog dana kada se radi aspiracija muški partner daje svoj uzorak sperme.

Oplodnja

Oplodnja jajnih ćelija spermatozodimima vašeg partnera se radi u laboratoriji.

Postoje dve metode oplodnje.

Standardna (konvencijalna) oplodnja. Jajne ćelije i spermatorzoidi se oplode samostalno u laboratorijskim uslovima. Pod tačno odredjenim pritiskom, PH vrednošću i temperature dolazi do oplodnje u posebnoj posudi. Nakon 24 časa se vrši analiza količine jajnih ćelija koje su uspešno oplođene.

Druga metoda koja je razvijena za pomoć kod muškog infertilitea je kada se zdrav i pokretljiv spermatozoid direktno ubrizgra i tankom iglom se ubaci u jajnu ćeliju. Ova metoda koja se još naziva i intracitoplazmatična spermatozoid injekcija (ICSI) je zahtevnija i kompleksnija i primarno se radi kada u spermi neka dovoljne količine spermatozoida.

I kod ove metode se nakon 24 časa nakon oplodnje vrši analiza kolijo je jajnih ćelija oplođeno, tj. koliko jajnih ćelija se nalazi u 2PN stadijumu (normalno oplođena jajna ćelija se naziva 2PN što je skraćeno od 2 pro-nuclei).

Transfer embriona

Kada se vidi koliko ima oplođenih jajnih ćelija tada se platnira embriotransfer (kada se vraća oplodjena jajna ćelija u matericu).

Neka standardna procedure je da ukoliko ima 5 i više oplodjenih j.ć onda planiramo vraćanje na peti dan. Smatra se da ako posle 24h ima 5 uspešnih, onda do 5 dana jedan ili dva embrinona neće preživeti, ali će biti dostupno nekoliko dobrih embriona od kojih se može odabrati za transfer.

Ako nakon 24 časa od oplodnje vidimo da imamo manje od 5 uspešno oplođenih jajnih ćelija onda se planira embriotransfer za 2. ili 3. dan.

Šanse za trudnoću su manje, ali ne smemmo rizikovati zadržavanje embriona da se razvijaju u laboratoriji, a da kojim slučajem ne budu dobri 5. dana.

 

 

Ako se radi embriotransfer samo jedne oplođene jajne ćelije tada je rizik za blizance 1%. Ako se u matericu vrate 2 oplođene jajane ćelije onda je mogućnost blizanačke trudnoće 25%.

Blizanačka trudnoća se smatra rizičnom trudnoćom naročito za prevremni porođaj.

Naravno, ako žena radi ponovnljenu VTO proceduru onda u dogovoru sa parovima možemo u matericu vratiti dva embriona da bi se povećala verovatnoća za uspešnu trudnoću.

Transfer odmrznutog embriona

Ako petog dana imamo više oplođenih jajnih ćelija onda se svi preostali embrioni mogu zamrznuti za naredne pokušaje VTO-a. Današnja tehnologija je dovela do toga da čak 90%-95% zamrznutih embriona mogu biti upotrebljeni, odnosno samo 5%-10% nema dovoljan kvalitet nakon odmrznjavanja.

Ako se radi sa zamrznutim materijalom tada se embrion se najpre odmrzne u laboratoriji, a zatim se specijalnim tankim kateterom vrati u matericu. Embrio transfer se može raditi u potpuno prirodnom ili u stimulisanom ciklusu kada se sluzokoža materice (endometrium) priprema tabletama, flasterom ili sprejom koji sadrži hormon estrogen.

Test na trudnoću se radi 12-14 dana posle vraćanja embriona. Posle transfera embriona, žena se može vratiti svojim normalnim aktivnostima.

Kontakt

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.

Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje, a ovde naš celokupni cenovnik.


Odgovori na česta pitanja o vantelesnoj oplodnji

Šta je to vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja je metoda biomedicinski potpomognute oplodnje. To je postupak pri kome se vrši oplodnja jajne ćelije spermatozoidima u laboratorijskim uslovima, tj. van materice (in vitro).

 
Koja je starosna granice za postupke vantelesne oplodnje o trošku RFZO-a?

Od jula 2022. godine starosna granica je 45 godina za žene. Sve žene koje nisu napunile 45 godina mogu da izvrše VTO proceduru.

 
Zašto se u procesu vantelesne oplodnje radi hormonska stimulacija jajnika?

Stimulacija pomaže da se razvije veći broj folikula i samim tim omogući dostupnost većeg broja jajnih ćelija. Žena prirodno svakog meseca oslobodi jednu jajnu ćeliju. Ali kada radimo vantelesnu oplodnju mu želimo da imamo dostupno 10 do 15 jajnih ćelija. Sa većim brojem jajnih ćelija raste i šansa za trudnoću.

 
Šta je aspiracija jajnih ćelija?

Aspiracija je procedura pri kojoj se iz folikula uzimaju jajne ćelije. Aspiracija jajnih ćelija traje 10-15 minuta i radi se u kratkotrajnoj opštoj ili lokalnoj anesteziji. Tankom iglom se probija omotač folikula i iz njega se izvlači tečnost koja u sebi sadrži jajnu ćeliju. Aspiracija se radi na većem broju folikula da bi se VTO pokušao na većem uzorku izvučenih jajnih ćelija.

 

Da li je moguća vantelesna oplodnja sa zamrznutim embrionima?

Da, u Gemma klinici radimo transfer odmrznutog embriona. Embrio transfer se može raditi u potpuno prirodnom ili u stimulisanom ciklusu.

 
Koliko košta vantelesna oplodnja i koja je cena postupka?

Cena zavisi od metode koja se koristi kao i drugih faktora koji se utrvđuju tokom ispitivanja oba partnera. Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje.

 
Koliko prosečno traje jedan VTO ciklus?

Postupak vantelesne oplodnje traje od 14 do 18 dana. Sama terapija lekovima za stimulaciju jajnika traje desetak dana, zatim se posle dva dana radi aspiracija jajnih ćelija i tog dana partner mora biti prisutan jer se tada daje uzorak sperme. Nakon dva do pet dana oplođena jajna ćelija (ili više njih) se vraća u materičnu duplju.

 
Koji su rizici postupka vantelesne oplodnje?

Rizici postoje, ali nisu česti. Oni obuhvataju mogućnost spontanog pobačaja, nastanka blizanačke trudnoće, nastanka vanmeterične trudnoće, mogućnost prevremnog porođaja, manje porođajne težine bebe.


Kontakt

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.

Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje, a ovde naš celokupni cenovnik.