VTO usluge

Usluga Cena (RSD)
IVF/ICSI stimulisani ciklus sa ET 290.000,00
Folikulometrija 6.000,00
IVF/ICSI spontani ciklus sa ET 190.000,00
Konsultacija za IVF 15.000,00
Zamrzavanje embriona plus slamica 60.000,00
1 slamica (2 embriona maksimalno) 20.000,00
Embrotransfer odmrznutog embriona 70.000,00
Zamrzavanje tkiva jajnika laparoskopski 420.000,00
Spontani ciklus IVF/ICSI/TFF nije došlo do oplodnje 160.000,00
Spontani ciklus IVF/ICSI sa zamrzavanjem embriona 170.000,00
Spontani ciklus bez jajne ćelije 70.000,00
Inseminacije IUI 70.000,00
Aspiracija u spontanom ciklusu 70.000,00
Zamrzavanje jajnih ćelija (do 5 jajnih ćelija) 70.000,00
Slamica za froo (do 5 jajnih ćelija) 20.000,00
Aspiracija u stimulisanom ciklusu 120.000,00
Biopsija tkiva testisa 70.000,00
Puncija testisa 40.000,00
Zamrzavanje sperm. u med. svrhe (do 5 slamica) 70.000,00
Odmrzavanje tkiva testisa 30.000,00
Zamrzavanje spermatozoida za VTO 50.000,00
Odmrzavanje semena 30.000,00
Odmrzavanje jajnih ćelija 40.000,00
Analiza DNK frag+spermogram 20.000,00
Medikacija lok. injekcija, aplikacija leka 1.000,00
Prenos embriona iz druge klinike 30.000,00
Stimulisani ciklus IVF/ICSI bez ET 270.000,00
Magnetna selekcija spermatozoida 40.000,00
Produženi frizing embriona na 1 god. 25.000,00
Produženi frizing embriona na 3 god. 75.000,00
Produženi frizing reproduktivnog materijala na 3 god. 25.000,00
Inicijacija endometrijuma 35.000,00
Spermokultura 1.000,00
Spermogram 7.000,00

U sve usluge koje obuhvataju bolničke dane cena prvog dana je uračunata.

Cena svakog dodatnog bolničkog dana je 30.000 dinara.

Ovde pročitajte o proceduri vantelesne oplodnje koje nudimo u našoj klinici.