VTO usluge

Usluga Cena (RSD)
IVF/ICSI stimulisani postupak 290.000
IVF/ICSI u spontanom ciklusu 190.000
Spontani ciklus IVF/ICSI – sa ET 190.000
Spontani ciklus IVF/ICSI/TFF
nije došlo do oplodnje
160.000
Spontani ciklus IVF/ICSI sa zamrzavanjem embriona 170.000
Spontani ciklus bez jajne ćelije ili neodgovarajuće j.ć 60.000
IVA
(in vitro aktivacija jajnika kod prevremene menopauze, mlađih od 39 godina)
900.000
Stimulisani ciklus IVF/ICSI bez ET 230.000
Prenos embriona iz druge klinike 30.000
Konsultacija za IVF sa ultrazvukom 10.000
Inseminacija 70.000
Aspiracija u spontanom ciklusu 70.000
Aspiracija u stimulisanom ciklusu 120.000
Zamrzavanje jajnih ćelija (do 5 j.ć.) 80.000
Zamrzavanje tkiva jajnika ukljucujuci laparoskopiju 400.000
Zamrzavanje embriona (plus slamica) 60.000
Zamrzavanje tkiva testisa 50.000
Embriotransfer odmrznutog embriona 70.000
Zamrzavanje spermatozoida u medicinske svrhe (do 5 slamica) 70.000
Zamrzavanje spermatozoida za potrebe vantelesne oplodnje (5.000) ***1 slamica za VTO 50.000
Odmrzavanje tkiva testisa 30.000
Odmrzavanje semena 30.000
Odmrzavanje jajnih ćelija 40.000
1 slamica 5.000
1 slamica (2 embriona maksimalno) 15.000
Slamica za froo (po 5 j.ć.) 15.000
Mikro TESE
(biopsija testisa pod kontrolom operacionog mikroskopa)
360.000
Biopsija tkiva testisa 70.000
Punkcija testisa 40.000
Punkcija ciste 25.000
Magnetna selekcija spermatozoida 35.000
Folikulometrija 5.000
Spermogram 7.000
Analiza DNK frag + spermogram 12.000
Konsultacija (samo razgovor sa ginekologom) 5.000
Medikacija, lokalna injekcija, aplikacija leka 1.000

U sve usluge koje obuhvataju bolničke dane cena prvog dana je uračunata.

Cena svakog dodatnog bolničkog dana je 25.000 dinara.