Klinike za vantelesnu oplodnju i reproduktivno zdravlje igraju ključnu ulogu u VTO procesu. VTO je često vrlo zahtevna procedura koja uključuje oplodnju jajne ćelije speratozoidima u laboratorijskoj posudi van tela, a zatim prenošenje nastalog embriona u matericu žene radi implantacije i trudnoće.

Evo nekih od ključnih faktora koji pokazuju zašto je važno odabrati pouzdanu i stručnu kliniku za VTO.

Dijagnostika i analize pre procedure vantelesne oplodnje: Pre početka procesa vantelesne oplodnje, klinike za VTO će analizirati medicinsku istoriju, potencijal plodnosti i druge faktore muških i ženskih partnera. Ova procena obično uključuje fizički pregled, testove krvi i dijagnostičko snimanje radi procene reproduktivnog zdravlja oba partnera. Iskusni lekari će ustanoviti sve činjenice pre procedure.

Stimulacija jajnika: Da bi se uvećale šanse za uspeh VTO-a, klinike za plodnost će često stimulisati jajnike žene lekovima da proizvode više jajnih ćelija. Ovaj proces se pažljivo prati ultrazvukom i testovima krvi kako bi se odredio optimalno vreme za aspiraciju jajnih ćelija. I ovde je stručnost lekara od velikog značaja jer će pravi ekspert dozirati tačne količine lekova, a takođe će precizno odrediti trenutak za aspiraciju.

Aspiraciju jajnih ćelija: Kada su folikuli dovojne veličine i kada su jaja unutar folikula spremna, klinika za plodnost će izvršiti minimalno invazivnu proceduru za vađenje jajnih ćelija iz jajnika žene pomoću igle vođene ultrazvukom. Jajne ćelije se zatim odmah prenose u laboratoriju na oplodnju.

Priprema spermatozoida: Muški partner će dati uzorak sperme na dan uzimanja jajne ćelije, koji se zatim obrađuje u laboratoriji kako bi se odabrala najzdravija i najizdržljivija sperma za oplodnju.

Oplodnja: U laboratoriji, izvađena jajašca se kombinuju sa pripremljenim muškim polnim ćelijama (spermatozoidima) kako bi se olakšala oplodnja. U zavisnosti od specifičnih procedura klinike, oplodnja se može obaviti korišćenjem konvencionalnog IVF-a (gde se spermatozoidi i jajne ćelije stavljaju zajedno u posudu) ili intracitoplazmatske injekcije sperme (ICSI) (gde se jedna sperma ubrizgava direktno u jajnu ćeliju). Ovo je jako delikatna procedura i neophodna je maksimalna stručnost i ekspertiza svih članova tima.

Razvoj i selekcija embriona: Posle oplodnje, embrioni se čuvaju u laboratoriji nekoliko dana uz pažljivo praćenje njihovog razvoja. Zatim se biraju najizdržljiviji i najzdraviji embrioni za prenos u matericu žene.

Transfer embriona: Odabrani embrioni se prenose u matericu žene pomoću katetera vođenog ultrazvukom. U zavisnosti od specifičnih protokola klinike, ovo se može uraditi 3. ili 5. dana nakon oplodnje.

Nega nakon transfera: Nakon transfera embriona, klinika za VTO će obično pružiti smernice i podršku kako bi pomogla ženi da upravlja svim potencijalnim neželjenim efektima i da prati znake trudnoće. Testovi krvi ili ultrazvuk se mogu koristiti da se potvrdi uspeh prenosa embriona.

Iz svega navedenog se vidi da klinike za plodnost igraju ključnu ulogu u procesu vantelesne oplodnje, pružajući specijalizovanu medicinsku ekspertizu i najsavremenije laboratorijske uslove kako bi pomogli parovima da ostvare svoje snove o osnivanju porodice.